นิยามความรัก มีหลากแบบ.......
ความรัก เกิดได้หลายแบบ..............
ไม่ว่ายังไง ความรักก็ยังเป็นสิ่งที่ดี เสมอ...
ถ้ารักกันให้ถูกที่ ถูกเวลา.................................

วิทยาศาสตร์มีคำตอบ ตอน : "เคล็ดลับสื่อรัก"

view :