หัวข้อ : เปิดคะแนนสูง-ต่ำ คณะ-มหา"ลัยฮิต

สกอ.เปิดคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ในคณะ/มหาวิทยาลัยยอดนิยมปี "50 เลขาธิการ กกอ.วอนมหาวิทยาลัยรับ น.ศ.ที่พลาดเพิ่มอีกรอบ

จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชั่นส์ ประจำปี 2550 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ของวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมานั้น

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม นางศศิธร อหิงสโก กล่าวว่า ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยที่จะรับเด็กซิ่ลไปพิจารณาเพิ่มอีก 204 คน ใน 7 มหาวิทยาลัย ดังนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 45 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 9 คน มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) 26 คน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 58 คน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) 27 คน มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) 22 คน และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 17 คน ซึ่งขณะนี้ สกอ.ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนกลุ่มนี้แล้ว ทาง www.cuas.or.th ส่วนเด็กซิ่ลที่เหลือให้ติดตามผลการประกาศจาก สกอ.ต่อไป

นายกฤษพงศ์ กีรติกร เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกนั้น ก็อยากให้มหาวิทยาลัยรัฐที่ยังมีที่ว่างอยู่เปิดรับรอบ 3 และ 4 หรือจนกว่าจะที่นั่งเต็ม ซึ่งตนมั่นใจว่ายังมีมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนอีกหลายแห่งที่มีที่นั่งที่จะรองรับเด็กกลุ่มนี้ แต่ที่ว่างอาจไม่ตรงกับสาขาที่ต้องการ

นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี มศว กล่าวว่า สำหรับเด็กซิ่ล 27 คน ที่เลือก มศว นั้น ต้องรอผลสัมภาษณ์ในวันที่ 17 พฤษภาคมก่อน และต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะด้วย ทั้งนี้ ได้ให้แนวทางและนโยบายไปยังคณะต่างๆ ว่าอยากให้ช่วยกันดูแลเด็กซิ่ลให้ดีที่สุด

นายณพวรรช ลิ้มจำรูญธร นักศึกษาปี 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) หนึ่งในกลุ่มเด็กซิ่ลที่จบก่อนปีการศึกษา 2548 กล่าวว่า ในวันนี้ ตนพร้อมเพื่อน รวม 2 คน ได้ยื่นฟ้อง ทปอ., สกอ. และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ต่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้เพิกถอนมติ ทปอ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ระบุว่าให้ใช้คะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ตครั้งแรกครั้งเดียว และต้องสอบในปีที่จบการศึกษาเท่านั้น และขอให้ศาลทุเลาการบังคับตามมติของ ทปอ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำคะแนนโอเน็ตของเด็กซิ่ลทั้งหมดที่สอบโอเน็ตครั้งแรกหลังปีการศึกษาที่จบ ไปประมวลผลเข้ามหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากมติดังกล่าวละเมิดสิทธิ ความเสมอภาค ปิดกั้นการศึกษาตามรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

นายณพวรรชกล่าวว่า อยากให้มหาวิทยาลัยชื่อดังทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, มศก., มบ. และ มจธ.เร่งหามาตราในการเยียวยาเด็กซิ่ล ไม่ใช่รอการสละสิทธิอย่างเดียว


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกันนี้ สกอ.ได้ประกาศผลสถิติตคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ในระบบแอดมิสชั่นส์ ประจำปีการศึกษา 2550 ใน 46 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ อาทิ
จุฬาฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ 8379.05-7592 คณะเภสัชศาสตร์ 8216.45-7087.55,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ 7961.95-7488.95 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ 7172.2-6311.95,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตบางเขน 7939-6911.5
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขากายอุปกรณ์ 6919.05-6202.25 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาพยาบาลศาสตร์ 6548-5738.45 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ 6993.7-6461.95 ฯลฯ

ที่มาจากหนังสือพิมพ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ม.6 วืด "วิศวะจุฬาฯ" ผูกคอตาย รู้ผลแอดมิชชั่นส์แล้วรับไม่ได้
เบื้องหลังผูกคอตาย ไม่ติดวิศวะจุฬาฯโดย : BBug
วันที่ : 2007-05-15 10:09:56
 ::: แสดงความคิดเห็น :::

 
* ชื่อ
* รายละเอียด
emoticon
emailความคิดเห็นที่ 2


รับโปร ปั๊ม เงิน ปั๊มDE เกมSpecial Forceไห้บัตร50บาทโทร0815546779ขออย่าโกงนะ

โดย : MrCarolina วันที่ :2007-05-15 19:07:30ความคิดเห็นที่ 1


เราอยากเข้าจุฬาฯอะ

โดย : wowwie วันที่ :2007-05-15 16:16:39