หัวข้อ : ปีติ "พระองค์ที" เข้าเรียน "อนุบาล" ทรงปลอบเพื่อนๆ ไม่ร้องไห้


สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯพร้อมด้วยพระวรชายา ทรงนำพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ไปยังโรงเรียนจิตรลดา เพื่อทรงเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 เป็นวันแรก เมื่อวันที่ 22 พ.ค.

"พระองค์ที" ทรงเข้าเรียนระดับอนุบาลวันแรกที่โรงเรียนจิตรลดา "สมเด็จพระบรมฯ" เสด็จฯพร้อมด้วยพระวรชายาฯ ทรงพาไปส่งถึงโรง เรียน เผยทรงร่าเริง ไม่มีท่าทางตื่นโรงเรียนแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังตรัสผ่านไมโครโฟนปลอบพระสหายร่วมชั้นเรียนว่า"ไมโครโฟน เด็กๆไม่ร้องไห้เลย"เป็นที่ชอบอกชอบใจของพระสหายอย่างมาก ด้าน"พระ องค์เจ้าศรีรัศมิ์"เผยพระองค์ทีทรงตื่นบรรทมประมาณ 7 โมงเช้าจากนั้นก็แต่งเครื่องแบบอนุบาลและตรัสถามแม่ว่า"วันนี้หล่อไหม"

เมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 22 พ.ค. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เพื่อทรงส่งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เข้าเรียนชั้นอนุบาล ณ โรงเรียนจิตรลดาเป็นวันแรก บริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต โดยมีท่านผู้หญิงสุนามัน ประนิช ที่ปรึกษา คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการ และคณะครู เฝ้าฯรับเสด็จ ที่อาคาร 1

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภาคต้น ปีการศึกษา 2551 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงประจำชั้นอนุบาล 1/1 รหัสนักเรียน 05031 พระองค์ทีทรงมีพระพักตร์ที่แจ่มใส ฉลองพระองค์ด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียนจิตรลดาเป็นครั้งแรก เสื้อเป็นคอปก สีขาว กางเกงขาสั้น สีฟ้า ปักชื่อ "ทีปังกรรัศมีโชติ มหิดล" บรรทัดล่างเป็นชื่อเล่นปักว่า "ที" ด้วยสีฟ้าอ่อนที่เสื้อด้านขวาตรงอก โดยมีครูประจำชั้น คือ อาจารย์ปาจรีย์พร สีตะธนี อาจารย์สุวรัตน์ สุทธิวุฒินฤเบศร์ อาจารย์รัตนาพร ชูชัยเจริญ

สำหรับบรรยากาศภายในโรงเรียนจิตรลดาในวันเปิดเรียนวันแรก เหมือนโรงเรียนอนุบาลทั่วๆ ไป มีผู้ปกครองมาส่งบุตรหลาน ซึ่งเด็กส่วนใหญ่จะร้องไห้งอแง เมื่อผู้ปกครองห่างสายตา หรือบางคนเห็นเพื่อนร้องไห้จึงร้องไห้ตาม ทำให้อาจารย์ต้องช่วยกันปลอบ ส่วนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงคุ้นเคยกับโรงเรียนและพระสหายมาบ้างแล้ว เพราะได้เรียนในช่วงซัมเมอร์ ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.-25 เม.ย.

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงอุ้มพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติไปยังห้องอนุบาล 1/1 ทรงเก็บพระกระเป๋าเป้ในตู้ประจำพระองค์ ที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปไก่ สัญลักษณ์ของปีประสูติด้วยพระองค์เอง

จากนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงลงพระนามาภิไธยส่งพระองค์ทีในแบบฟอร์มส่งนักเรียนเข้าโรงเรียน ที่อาคาร 3 โดยนัก เรียนทุกคนมาเข้าแถวที่บริเวณห้องอนุบาล แล้วเดินไปที่ศาลาผกาภิรมย์ เพื่อเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ร้องเพลงและทำท่าประกอบเพลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี ร้องเพลงมาร์ชจิตรลดา และท่องปรัชญาโรงเรียน

จากนั้น ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวทักทายนักเรียน โดยให้นักเรียนทุกคนต่างถวายบังคมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมกล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นนักเรียนจิตรลดารุ่นที่ 2 ขณะที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงหันมาตรัสกับนักข่าวว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นรุ่นแรก ระหว่างนั้นพระองค์ทีเสด็จไปยังแท่นบนเวทีเพื่อขอตรัสบ้าง โดยท่านผู้หญิงอังกาบทรงให้พระองค์ทีเป็นตัวแทนนักเรียน พระองค์ทีตรัสว่า "ไมโครโฟน เด็กๆ ไม่ร้องไห้เลย" ทุกคนต่างปรบมือที่พระองค์ทีทรงให้กำลังใจพระสหาย

ต่อมา ท่านผู้หญิงอังกาบ ทูลเชิญเสด็จฯเข้าประทับที่ห้องประชาสัมพันธ์ เพื่อทูลเกล้าฯถวายแฟ้มบันทึกพระกิจวัตรประจำวัน และขอพระราชทานพระราชานุญาตแนะนำครูประจำชั้นอนุบาล 1/1 โดยนักเรียนเดินแถวกลับห้องเรียนเพื่อดื่มน้ำ และเข้าห้องน้ำ โดยพระองค์ทีเสด็จไปยังตู้น้ำดื่มและเสวยพระสุธารสด้วยพระองค์เอง ก่อนเข้าห้องเรียนเพื่อทำกิจกรรมการเรียนการสอนคาบที่ 1 ซึ่งในเวลาเดียวกันนี้ของทุกๆวัน จะมีกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมีกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมวงกลม กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ และพลศึกษา ซึ่งวันนี้อาจารย์ประจำชั้นได้สอนให้รู้จักนิ้ว สอนทำท่าทางประกอบเพลง ในเวลา 10.00-10.30 น. รับประทานอาหารว่าง ซึ่งเป็นนมจิตรลดา และคุกกี้ จากนั้นลงสนามเวลา 10.30-11.30 น. จัดกิจกรรมให้สลับทุกวัน โดยมีดนตรี กิจกรรมวงกลม กิจกรรมศูนย์การเรียน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และบัลเล่ต์พื้นฐาน

เวลา 11.30-12.30 น. เป็นช่วงรับประทานอาหารกลางวัน มื้อแรกของวันเปิดภาคเรียนเป็นข้าวสวย หมูหวาน แกงจืดแครอต มีสับปะรดลอยแก้วเป็นขนมหวาน จากนั้นครูให้นักเรียนเปลี่ยนชุดนอน และแปรงฟัน เวลา 12.30-14.00น. นอนกลางวัน เวลา 14.00-15.00 น. เปลี่ยนชุดนักเรียน รับประทานอาหารว่าง และกลับบ้านในเวลา 15.00 น.

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวร ชายาฯ ตรัสว่า พระองค์ทีทรงฝึกตื่นเช้ามา 2 วันแล้ว ซึ่งการเปิดเทอมวันแรก พระองค์ทีทรงปกติทุกอย่าง เพราะได้ฝึกมาตั้งแต่เรียนพรีสคูล โดยวันนี้ได้ทรงตื่นบรรทมประมาณ 7 โมงเช้า ช่วยกันแต่งฉลองพระองค์ เพราะชุดนักเรียนจะใส่ยาก หากเป็นชุดธรรมดาจะทรงฉลองด้วยพระองค์เอง เมื่อฉลองพระองค์ด้วยชุดนักเรียน ตรัสถามแม่ว่า "วันนี้หล่อไหม"

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวร ชายาฯ ตรัสต่อว่าพระองค์ทรงให้กำลังใจพระองค์ทีในการมาเรียนว่า ขอให้ตั้งใจเรียน รู้จักเพื่อนเยอะๆ ซึ่งการเรียนในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ทรงมาเล่าให้ฟังถึงครูในโรงเรียน ว่ามีใครบ้าง และจะเรียกชื่อเล่น ว่ามีครูปลา ครูป๊อป ครูปอ ครูป้าต้อย ครูดวง และเมื่อเจอเพื่อนที่นอกโรงเรียน ก็จะจำได้และบอกแม่เสมอว่าเป็นใคร

"พระองค์ทีทรงชอบวาดรูป จินตนาการเก่ง จะชอบเต่าและปลา ซึ่งเคยบอกกับแม่ว่า เต่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เพราะได้ฟังจากนิทาน เวลาเล่านิทานให้ฟังแต่ละเรื่องจะพยายามถามให้พระองค์ทีคิดว่าดีหรือไม่ แม้แต่เรื่องการประหยัดไฟฟ้า ก็พยายามบอกถึงวิธีการ เพราะอยู่ในวัยกำลังซึมซับได้ดี โดยการเลี้ยงพระองค์ที ไม่ได้ตามใจมากนัก แต่ก็ไม่ได้บังคับมาก ขอให้อยู่ในสายตา ซึ่งพระองค์ทีไม่ชอบให้บังคับ เหมือนเด็กทั่วๆ ไปเป็นเรื่องปกติ หากบังคับเด็กมาก เด็กจะเก็บกด เกิดการต่อต้าน โดยคนเป็นแม่สมัยนี้จะต้องเป็นทั้งแม่ และเพื่อนที่เขาไว้ใจ เพราะสังคมสมัยนี้เปลี่ยนไป ซึ่งพระองค์ทีเองเมื่อสอนสิ่งใดไป 1 ครั้งพระองค์ทีจะจำและเอาคำสอนมาทวน" พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเล่า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเวลา 09.50 น. ซึ่งเป็นช่วงที่นักเรียนกำลังทำกิจกรรมในห้องเรียน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินกลับพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ โดยพระวรชายาฯ ทรงโบกพระหัตถ์เรียกพระองค์ที และตรัสว่า "กลับแล้วนะ" ซึ่งพระองค์ทีทรงเข้าใจ และทำกิจกรรมในห้องเรียนกับพระสหายต่อไป โดยไม่ทรงมีท่าทางว่าอยากจะกลับด้วยแต่อย่างใด

ด้านท่านผู้หญิงอังกาบ กล่าวถึงพระองค์ทีว่าพระองค์ทรงไม่ดื้อ ซึ่งวันนี้มีคนมาเยอะ รู้ว่ามีคนสนใจ ทำให้มีสมาธิน้อย เป็นธรรมดาของเด็ก โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงฝากให้คอยดูแลแบบเดิม เหมือนสมัยที่ท่านยังทรงพระเยาว์ ให้ควบคุมเรื่องระเบียบ ต้องดุ และได้ตรัสถึงพระองค์ทีว่า ได้มาเรียนที่พรีสคูล รู้สึกว่าพร้อมในการเรียนขึ้นมาก

"พระองค์ทีทรงเป็นรุ่นที่ 53 ของโรงเรียนจิตรลดา หลักสูตรการเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 จะเน้นเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย ให้รู้จักช่างสังเกต ซึ่งเมื่อร่างกายพร้อม วิชาการจะตามมาเอง ซึ่งการเรียนของพระองค์ทีจะเหมือนกับพระสหาย แม้กระทั่งการบรรทมที่จะต้องนอนพื้นด้วย และหลังจากเรียนครบ 1 ปี จะมีการคละนักเรียนกันใหม่ เพื่อให้เด็กได้รู้จักกันหมด เหมือนโรงเรียนทั่วๆ ไป ซึ่งเมื่ออยู่ในโรงเรียนอาจารย์ในโรงเรียนจะจัดการทุกอย่าง ไม่มีพี่เลี้ยงเข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากทางโรงเรียนต้องการความช่วยเหลือ" ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าว

อาจารย์ปาจรีย์พร สีตะธนี หัวหน้าแผนกอนุบาล และครูประจำชั้นอนุบาล 1/1 กล่าวว่า พระองค์ทีทรงปรับตัวได้เร็ว และมีพัฒนาการที่เห็นชัดคือ เรื่องระเบียบวินัย การเข้าแถว สวดมนต์ ร้องเพลง การยกถาด การรอคอย และทรงโปรดวิชาศิลปะเป็นพิเศษ ซึ่งการเรียนในชั้นอนุบาล1 จะไม่เน้นวิชาการมากนัก เน้นการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ระเบียบวินัย การรอคอย ซึ่งเมื่อพระองค์ทีทรงเล่นของเล่นและมีพระสหายมาขอเล่น พระองค์จะตรัสกับพระสหายว่า ให้องค์ทีเล่นเสร็จก่อนนะ ซึ่งการแบ่งปันนี้เป็นการซึมซับจากการที่ได้เห็นพระมารดาไปต่างจังหวัดและประทานสิ่งของให้ประชาชน

ที่มาจากหนังสือพิมพ์โดย : YayyYinG
วันที่ : 23 May 2008, 09:59
 ::: แสดงความคิดเห็น :::

 
* ชื่อ
* รายละเอียด
emoticon
emailความคิดเห็นที่ 9


น่ารักมากเลย

โดย : bird84 วันที่ :2008-05-23 23:35:49ความคิดเห็นที่ 8


น่าร้ากจังเลยอ๊าโดย : putt_phoom วันที่ :2008-05-23 23:35:23ความคิดเห็นที่ 7


น่ารักมากเลยคะโดย : Diary_Story วันที่ :2008-05-23 20:33:06ความคิดเห็นที่ 6


ชอบ"พระองค์ที"มากๆเลยค่ะ

"พระองค์ที"น่ารักมากค่ะโดย : nufernaddbao วันที่ :2008-05-23 19:18:57ความคิดเห็นที่ 5
โดย : kukakukaa วันที่ :2008-05-23 18:30:43ความคิดเห็นที่ 4
โดย : BeautyBoss วันที่ :2008-05-23 16:46:01ความคิดเห็นที่ 3


เมื่อวานดูข่าวพระราชสำนัก พระองค์ทีน่ารักมากเลยโดย : buffykah วันที่ :2008-05-23 13:17:35ความคิดเห็นที่ 2
โดย : จ๋อยจ๋า วันที่ :2008-05-23 10:16:28ความคิดเห็นที่ 1


 

 

คนแรกวุ้วววววววววโดย : StawBerry_CakeSheeze วันที่ :2008-05-23 10:11:06