หัวข้อ : ยกเลิกแล้ว.."ชุดลูกเสือ-เนตรนารี" แบบเก่า อ้างเพื่อให้ทันสมัยขึ้น!


ศธ.เตรียมโละชุดลูกเสือ-เนตรนารีที่ใช้มา 63 ปีทิ้ง เตรียมออกกฎกระทรวงกำหนดเครื่องแบบใหม่ 5 ชุด เหลือง เขียวอ่อน โอลด์โรส ฟ้า เทา ตามประเภทลูกเสือ เลิกใช้เครื่องหมายที่เป็นโลหะ เปลี่ยนใช้เครื่องหมายที่เป็นผ้า (Badge) แทน อ้างเพื่อความทันสมัย ยันผู้ปกครองไม่เดือดร้อน เพราะราคาถูกกว่าชุดเก่า 1 เท่าตัว

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงถือโอกาสยกเลิกชุดลูกเสือ-เนตรนารีที่ใช้มา 63 ปี กำหนดเครื่องแบบใหม่ 5 ชุด โดยให้เหตุผลว่าทำตามมาตรา 51 ของ พ.ร.บ.เพื่อให้ทันสมัยเท่าเทียมกับชุดลูกเสือของนานาชาติ

โดยนายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานได้ตั้งคณะกรรมการรองรับ ภารกิจตาม พ.ร.บ.ลูกเสือ ขึ้นมาปรับปรุงระบบกิจการลูกเสือให้สอดรับกับ พ.ร.บ.ลูกเสือฉบับใหม่

รวมถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนเครื่องแบบลูกเสือด้วย เพราะตามมาตรา 51 ระบุให้กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงกำหนดเครื่องแบบและการแต่งกายลูกเสือ เครื่องแบบลูกเสือใหม่นี้ได้ผ่านการประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นจาก 4 ภูมิภาคมาแล้ว ส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อการปรับเปลี่ยนเครื่องแบบลูกเสือ อย่างไรก็ตาม คณะทำงานต้องสรุปเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารลูกเสือ แห่งชาติก่อน จากนั้นกระทรวงศึกษาธิการก็ต้องยกร่างเป็นกฎกระทรวงเสนอขอความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรี (ครม.) ด้วย

ส่วนเครื่องแบบลูกเสือใหม่ที่คณะทำงานร่างขึ้นนี้ได้รับการปรับ ปรุงให้ทันสมัยขึ้น โดยเลียนแบบจากชุดลูกเสือของหลายๆ ประเทศ ที่นิยมออกแบบชุดลูกเสือให้มีสีสันสดใสเพื่อจูงใจให้นักเรียน อยากเรียนลูกเสือ ลูกเสือแต่ละประเภทจะมีเครื่องแบบแต่งสีกันเพื่อให้สังเกตได้ง่ายว่า ที่สำคัญจะเลิกใช้เข็ม หรือตราสัญลักษณ์ต่างๆ ที่เป็นโลหะ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้ ปัจจุบันในต่างประเทศเลิกใช้เข็มที่เป็นโลหะ แต่เปลี่ยนมาใช้ตราสัญลักษณ์ที่เป็นผ้าปักลงเสื้อแทน มีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่ยังใช้เข็มหรือตราสัญลักษณ์ที่เป็นโลหะอยู่

นายเสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติ ประธานคณะทำงานกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายลูกเสือ กล่าวว่า ต่อไปจะไม่มีชุดเนตรนารีแล้ว ทั้งหญิงและชายจะเปลี่ยนมาใช้เครื่องแบบเดียวกัน เพียงแต่แยกกางเกง กระโปรง

โดยเครื่องแบบจะเป็น 5 ชุด ตามประเภทของลูกเสือ นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซึ่งเป็นลูกเสือสำรองจะเป็นเครื่องแบบนักเรียนปกติ เสื้อขาว กางเกงขาสั้น หรือกระโปรงสีดำ ใส่ผ้าผูกคอสีเหลือง หมวกแก็ปสีเหลือง

นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 เป็นลูกเสือสามัญ จะใส่เสื้อสีเขียวอ่อน กางเกงขาสั้น หรือกระโปรงสีดำ หมวกเบเร่ต์สีเขียวเข้ม ผ้าผูกคอสีเหลือง นักเรียนชั้น ม.4-ม.5 เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จะใส่เสื้อสีโอลด์โรส กางเกงขาสั้น หรือกระโปรงสีดำ หมวกเบเร่ต์สีเลือดหมู ผ้าผูกคอสีเหลือง นักเรียนชั้น ม.6 รวมทั้งนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งเป็นลูกเสือวิสามัญ จะใส่เสื้อสีฟ้า กางเกงขายาว หรือกระโปรงสีดำ หมวดเบเร่ต์สีน้ำเงิน ผ้าผูกคอสีเหลือง ส่วนลูกเสืออื่น ๆ ใส่เสื้อสีเทา กางเกงขายาวหรือกระโปรงสีดำ ผ้าผูกคอสี หมวกสี

“ชุดลูกเสือใหม่ ประหยัด สะดวก ทันสมัย และไม่อันตราย เครื่องแบบลูกเสือแบบใหม่จะไม่มีเข็ม หรือตราที่เป็นโลหะ ตราสัญลักษณ์ทุกอย่างจะเป็นผ้าเย็บติดกับตัวเสื้อ โดยแขนเสื้อซ้ายจะมีธงชาติและชื่อจังหวัดเย็บติด ส่วนแขนขวาจะมีตราชื่อโรงเรียน กลุ่มกองที่ลูกเสือนั้นสังกัดอยู่

ด้านหน้าจะมีป้ายชื่อและตรารูปหน้าเสือเย็บติดอยู่ หมวกจะไม่ใช้เข็มเช่นกันจะเปลี่ยนเป็นตรารูปหน้าเสือที่ทำด้วยผ้าเย็บติดแทน ส่วนกางเกงและกระโปรงนั้นที่เปลี่ยนมาใช้สีดำเพื่อรองรับกับเครื่องแบบ นักเรียน แต่กระโปรงของผู้หญิงนั้นจะทำให้เป็นกระโปรงกางเกงเพื่อความคล่องตัว และเนื้อผ้าของเสื้อจะเปลี่ยนเป็นผ้าบางแทนเพื่อให้เข้ากับสภาพอากาศ” นายเสฏฐนันท์กล่าว

การเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารีครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ใช้เครื่องแบบในปัจจุบันมาตั้งแต่ปี 2486 ซึ่งออกแบบโดยนาวาโทหลวงศุภชลาศัย อธิบดีกรมพลศึกษาคนแรกและอุปนายกสภาลูกเสือแห่งชาติในขณะนั้น โดยเลียนแบบมาจากชุดการแต่งกายของข้าราชการและนักเรียนในขณะนั้น ซึ่งแต่งกายด้วยชุดสีกากี แต่เครื่องแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นไม่ใช่เครื่องแบบพระราชทานของ ร.6 เพราะว่าเครื่องแบบพระราชทานสมัย ร.6 นั้นจะเป็นเสื้อแขนยาวสีน้ำตาล กางเกงสีดำและถุงเท้ายาวสีดำ

ชุดเครื่องแบบใหม่นั้นราคาจะถูกลงกว่าเครื่องแบบในปัจจุบันที่ราคาชุดลูก เสือที่องค์การค้า สกสค.จำหน่ายอยู่ประมาณ 800-1,000 บาท แต่ชุดแบบใหม่จะราคาประมาณ 400 บาท เพราะประหยัดค่าเข็มตราสัญลักษณ์ และที่สำคัญคณะบริหารงานลูกเสือแห่งชาติจะเป็นผู้ตัดเย็บชุดออกมาจำหน่ายเอง จะได้ราคาโรงงาน ชุดลูกเสือใหม่ที่มีตราสัญลักษณ์ลูกเสือนั้นจะเป็นลิขสิทธิ์ของคณะกรรมการ ผู้อื่นจะจัดจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้

“เพื่อไม่ให้ผู้ปกครองเดือดร้อน ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการกำหนดเครื่องแบบลูกเสือใหม่จะมีบทเฉพาะกาลให้มี ผลบังคับใช้หลังจากนั้น 3 ปี เพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถใช้เครื่องแบบเก่าไปได้ก่อนตลอด 3 ปีนี้ หรือหากใครจะซื้อชุดใหม่ใช้เลยก็ได้ ปัจจุบันมีนักเรียนประถมและมัธยมเรียนลูกเสือประมาณ 6 แสนคน” นายเสฏฐนันท์กล่าว

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้ แต่ในช่วงเสื้อผ้าแพงนี้ไม่ควรเปลี่ยนแปลงชุดเครื่องแบบลูกเสือ เพื่อไม่ให้ผู้ปกครองเดือดร้อน

นายไพศาล สืบศักดิ์วงศ์ นักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง จ.น่าน กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยหากจะเปลี่ยนชุดลูกเสือในระยะปีหรือ 2 ปีนี้ เนื่องจากชุดหนึ่งราคาเฉียด 1,000 บาท เกรงว่าหากกระทรวงศึกษาธิการออกระเบียบให้เปลี่ยนทันที พ่อแม่จะต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนี้

ถ้าเป็นไปได้ควรให้เป็นนักเรียนเข้าใหม่ ส่วนนักเรียนเก่าก็ควรอนุโลมใช้ชุดเดิม ที่สำคัญชุดลูกเสือที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ดูภูมิฐาน และใช้มาหลายสิบปีแล้ว คงต้องมาดูว่าชุดยังเหมาะสมหรือไม่ เพราะในแต่ละปีจะมีตัวแทนลูกเสือไทยร่วมไปเข้าค่ายหรือร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับลูกเสือต่างประเทศ ถ้าจะเปลี่ยนควรออกแบบให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรมหนักๆ ด้วย

ผู้ปกครองรายหนึ่งที่มีลูกเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนของรัฐ กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยที่จะมีการเปลี่ยนแปลงชุดเครื่องแบบลูกเสือของนักเรียนเพราะ เครื่องแบบที่ใช้ในปัจจุบันนั้นเหมาะสมดีอยู่แล้ว และมีการแยกนักเรียนชายและหญิง ผ้าพันคอก็มีแตกต่างกันชัดเจนอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนเพื่อให้ทันสมัยขึ้น แม้จะมีการให้เวลา 3 ปีให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบลูกเสือ แต่ก็คิดว่ายังสร้างภาระและความสิ้นเปลืองให้แก่ผู้ปกครองอยู่ดี

นายณัฐกิจ บัวขม ผอ.โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบลูกเสือเพราะที่ใช้กันมานานแล้ว จนบ่งบอกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ดูแล้วบอกได้เลยว่าเป็นลูกเสือไทย ที่สำคัญจะเป็นภาระผู้ปกครองเพราะนักเรียนทุกคนตัดเครื่องแบบลูกเสือใส่ และให้มีการผ่อนส่งได้โดยตัด 1 ชุด ก็อยู่ได้นานมาก แต่เครื่องแบบลูกเสือที่เปลี่ยนใหม่ไม่รู้ว่าจะใส่ได้นานเหมือนแบบเดิมหรือ ไม่ หลังจากมีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมของลูกเสือก็เงียบลงไป อยากให้ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือให้มากขึ้น

วันเดียวกัน นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) แถลงข่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้จัดเงินอุดหนุนให้โรงเรียน 3 รายการ ได้แก่ เงินอุดหนุนรายหัว เงินอุดหนุนพิเศษสำหรับคนยากจนหัวละ 460 บาทต่อปี ในระดับประถมศึกษา และ 2,500 บาทต่อปี สำหรับระดับมัธยม และเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม หัวละ 10 และ 6 บาท ตามลำดับ

เพราะฉะนั้น โรงเรียนไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นรายบุคคลได้ แต่ขอบริจาคตามความสมัครใจได้ และขอย้ำว่าเงินที่ได้รับบริจาคและระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองต้องนำไปใช้ จ่ายในการจัดการศึกษา นอกเหนือจากหลักสูตรและบริการอื่น

ขณะนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ยื่นคำขอกู้ยืมเงินจากกองทุนได้ โดยให้สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณารายชื่อและแจ้งมายังกองทุนตามความจำเป็น โดยกำหนดระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 1.4 หมื่นบาท ค่าครองชีพ 1.2 หมื่นบาท รวม 2.6 หมื่นบาทต่อคนต่อปี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 2.1 หมื่นบาท ค่าครองชีพ 1.4 หมื่นบาท รวม 3.5 หมื่นบาทต่อคนต่อปี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 2.5-3 หมื่นบาท ค่าครองชีพ 2.4 หมื่นบาท รวมประมาณ 5.4 หมื่นบาทต่อคนต่อปี และระดับอนุปริญญาปริญญาตรีให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยว เนื่องกับการศึกษา 60,000-150,000 บาท ขึ้นอยู่กับกลุ่มสาขาวิชาที่เรียน โดยให้กู้ค่าครองชีพ 2.4 หมื่นบาท จัดสรรเงินไว้ 3.5 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะปล่อยกู้ได้ 8.4 แสนราย

ส่วนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เปิดให้กู้ยืมตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม โดยให้นักศึกษาระดับ ปวส.อนุปริญญา และปริญญาตรีที่เข้าเรียนในชั้นปีที่ 1 ยื่นคำขอกู้ผ่านทางมหาวิทยาลัย ซึ่งมีสาขาวิชาต่างๆ มากกว่า 150 ได้จัดสรรเงินไว้ 3,000 ล้านบาท

คาดว่าปล่อยกู้ได้จำนวน 7.5 หมื่นคน สาขาดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ กรอ.ได้จากเว็บไซต์ www.studentloan.or.th ยื่นเอกสารแบบคำขอกู้ยืมพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาได้ที่ฝ่ายกองทุนของสถานศึกษา ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2551

ที่มาจากหนังสือพิมพ์โดย : YayyYinG
วันที่ : 27 May 2008, 10:29
 ::: แสดงความคิดเห็น :::

 
* ชื่อ
* รายละเอียด
emoticon
emailความคิดเห็นที่ 92


รัยว๊า
แบบเดิมก้ดีอยู่แล้วนี่
มันไม่ทันสมัยตรงไหน ?
แบบเก่าก้ดูดีในแบบของมัน

เปลืองเปล่าๆ ..!!
เดี๋ยวนี้ ค่าอะไรๆก้แพงหมด


ไม่เห็นด้วยที่สุดดด

เชอะ!!โดย : heguni วันที่ :2008-05-28 21:40:20ความคิดเห็นที่ 91


ร้องว่าเด็กวัยรุ่นทำตัวไร้สาระ

 

แระดูผู้ใหญ่อย่างพวกคุณสิ คิดได้ไง

 

มันเป็นวัฒนธรรมไทยก็ดีอยุ่แล้ว จะทันสมัยไปเพื่อ?

 

ชุดเดิมก็ดูดี และที่สำคัญ เด็ก ม.ปลายไม่น่ามีหรอก

 

ไหนจะต้องห่วงเรื่องการเข้ามหาวิทยาลัย ก็ปวดหัวพอแระ

 

ยังจะเอา เครื่องแต่งกาย ทรงผม มาบั่นทอนเด็กมากกว่า

 

แระอีกอย่างถ้าช่วยผู้ปกครองประหยัดเงิน ก็ไม่ควรเปลี่ยน

 

ถ้าเปลี่ยนเด็กก็ต้องซื้อกันใหม่หมด ถ้าอย่างนั้นก็ทำแจกน่าจะดีนะค๊ะ

 

งบเยอะดี

 

ไม่มีใครคิดจะพัฒนาการเรียนการสอน

 

ไม่พัฒนาให้เด็กมีศักยภาพ

 

แต่ไปพัฒนา วัตถุนิยม

 

เจริญ 

 

* นี่คือความคิดหนูนะ ถ้าไม่ดีก็ขออภัยด้วยค่ะโดย : เอเลย์ วันที่ :2008-05-28 21:37:43ความคิดเห็นที่ 90


             เปลี่ยนหาพระแสงอะไรว๊ะ

              มึงจะทันสมัยอะไรกันนักหนาถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่มีคัยเขาว่าหรอกนะมึงเป็นคนไทยกันป่าวว๊ะไม่คิดวัฒนธรรมไทยจะสูญสิ้นก็หมดแล้วจะไม่ให้วัฒนธรรมไทยเหลือเลยใช่ไหมมึงลืมแล้วเหรอว่าโครตพ่อโครตแมม่พวกมึงอ่ะเป็นคนไทยถ้าอยากเปลี่ยนอ่ะรอชาติหน้าตอนบ่ายๆเหอะยังไงก็ไม่ยอมเปลี่ยนเด็ดขาดถ้าเปลี่ยนล่ะก็ขอให้โรงงานที่ผลิตชุดน่ะโดนฟ้าผ่าเลยไอ้ฟายเอ๊ยนึกถึงคนอื่นบ้างดิดอกเอ๊ยเอาค่านิยมผิดๆมาให้คนไทยทำหอกอไรว๊ะโดย : tu45 วันที่ :2008-05-28 17:46:44ความคิดเห็นที่ 89


ถามจริงเหอะจะเปลี่ยนกันทำไมคะให้ทันสมัยเหรอของเพิ่งซื้อมาจะเปลี่ยนอีกและถ้ามีเวลาทำแบบนี้มากนักทำไมไปพัฒนาประเทศล่ะคะหัวสมองคุณกระทรวงทั้งหลายทำด้วยอะไรมิทราบคะว่าแต่เด็กเลียนแบบต่างชาติแล้วพวกคุณล่ะตั้งแต่ใส่ป1จนตอนนี้ม1แล้วไม่เคยคิดเลยว่ามันเก่าคิดถึงคนที่ไม่มีเงินมั่งดิเห็นวันๆนั่งหาความเดือดร้อนให้แต่ประเทศชุดที่ร.6ประทานให้มีศักดิ์กว่าเยอะ  รู้จักแมะคำว่าศักดิ์ศรีน่ะ

โดย : magistermagi วันที่ :2008-05-28 17:29:42ความคิดเห็นที่ 88


นี้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

คุณกระทรวงค่ะ ขอร้องเถอะค่ะว่าอย่าเปลี่ยน

หนูอ่ะเพิ่งซื้อมาได้ไม่กี่วันจะให้เปลี่ยนทำเพื่ออะไรค่ะ

กรุณาไปคิดเรื่องประเทศชาติดีกว่านะค่ะ

ตังค์จะไม่มีอยู่แล้ว ไร้สาระสิ้นดีหัวสมองของคุณกระทรวงมีให้

คิดเรื่องแบบนี้เหรอค่ะโดย : dora-maigt วันที่ :2008-05-28 17:07:04ความคิดเห็นที่ 87


งานนี้ผู้ประกอบการมีโวยแน่ เหอเหอ

 โดย : suite วันที่ :2008-05-28 16:58:51ความคิดเห็นที่ 86


เปลี่ยนทำไมอะ

 

 โดย : MiW_NaRaK วันที่ :2008-05-28 15:59:27ความคิดเห็นที่ 85


ปีหน้าก้อไม่ต้องใส่แล้วงิ แต่ไม่น่าจะเปลี่ยน เยยง่ะ แบบเดิมอ่ะดีที่สุดแล้วว

โดย : mind_2 วันที่ :2008-05-28 11:59:39ความคิดเห็นที่ 84


จะเปลี่ยนกันทำไม...แบบเดิมก็ดีอยู่แล้วโดย : soda_one วันที่ :2008-05-28 11:54:40ความคิดเห็นที่ 83


เปลี่ยทำไมวะ ไม่เข้าใจ

ไม่มีอะไรจะคิดจะทำกันแล้วหรอ

เครื่องแบบนี้อ่ะ เปนเครื่องแบบที่ ร.5 พระราชทานให้

ให้กับเด็กไทย ได้ใส่ก็ควรจะภูมิใจแล้ว

แล้วจะมาเปลี่ยนทำไม ไม่เข้าใจ ไร้สาระมาก

สงสัยไม่มีอะไรจะคิดจะทำกัน

เค้าใส่กันมาตั้งกี่ปีแล้ว ไม่รุจักคิดโดย : ฤดูรัก วันที่ :2008-05-28 11:51:55ความคิดเห็นที่ 82


เปลี่ยนทำไมไม่เข้าใจ  เครื่องแบบเดิมก็ดูคลาสิคดีอยู่แล้ว  จะเอาความทันสมัยไปทำไม

โดย : Pizza11 วันที่ :2008-05-28 10:11:17ความคิดเห็นที่ 81


เปลี่ยนมาก็ดีนะ แต่ไม่เปลี่ยนจะดีกว่าเยอะเลย

 แล้วพวกลูกเสือเหล่าสมุทรกับเหล่าอากาศล่ะ จะใส่สีอะไรแบบไหนกัน หรือว่าจะยกเลิกไปเลย ไม่ได้นะ อย่ายกเลิกเลย

 พวกจินนี่เรียนเหล่าสมุทรมา วิชาการดีมาก เครื่องแบบพ่อแม่ผุ้ใหญ่หลาย ๆ คน (ทุกคน) บอกว่าน่ารักมาก ชุดสีขาวหรือสีน้ำตาลก็ดูน่ารักและเรียบร้อยดีด้วย พวกหนูก็อยากน่ารักในชุดนักเรียนชุดเครื่องแบบเหมือนกันนะค่ะ

 จะให้ดี ไม่อยากให้เปลี่ยน ไม่อยากเปลี่ยนโดย : jinnyjinny วันที่ :2008-05-28 10:00:44ความคิดเห็นที่ 80


อย่าเปลี่ยนเลย  แบบเดิมก็สวยที่สุดแล้วค่ะ

โดย : โอมปุ วันที่ :2008-05-28 09:11:43ความคิดเห็นที่ 79


เปลี่อนทำไมหรือค่ะ  ชุดเดิมก็ดีอยูแล้ว จะต้องเสียเงินอีกสิค่ะโดย : -NuMean- วันที่ :2008-05-28 09:10:51ความคิดเห็นที่ 78


ใส่มาตั้งนาน  อย่าเปลี่ยนเลยนะ  สงสารร้านค้า ตัดชุดมาตั้งเยอะ  ถ้าเปลี่ยนแล้วเค้าขาดทุนแย่เลยot8jt

โดย : โอมปุ วันที่ :2008-05-28 09:09:41ความคิดเห็นที่ 77


ออกแบบแต่ละสี รับไม่ได้ ดีนะจบออกมาก่อน

 สีสาวลาดพร้าวมาก

เอาอะไรมาคิด

รับไม่ได้โดย : แกรนด์ วันที่ :2008-05-28 07:05:52ความคิดเห็นที่ 76


เปลี่ยนทำไม ชุดเดิมก็ดีอยู่แล้ว ดูมีสง่าราศีดีออกโดย : hare_makoto วันที่ :2008-05-28 01:06:53ความคิดเห็นที่ 75


คิดไรกันอยู่..ชุดนักเรียนนะ

ไม่ใช่ชุดไปเที่ยว ที่ต้องทันสมัยอ่ะ โดย : enjoyjoy วันที่ :2008-05-28 00:30:57ความคิดเห็นที่ 74


ใช่อะไรคิดกันอยู่น๊ะ..เปนผู้ใหญ่ซะปล่าววว พวกที่คิดอ่ะ ไม่รู้จะหาเงินจากประชาชนทางไหนแล้วหรือจ๊ะ..ถามหน่อย

แล้วปัจจุบันนี้ พวกโกงบ้านโกงเมือง ฟีเวอร์ มากๆ ..ชอบทำกันจ๊า.. แบบ เ ..ห.. ย ๆ เนี๊ยะ คนจะไม่มีเงินหาอาหารรับปทาน เพื่อประทังชีวิตกันอยู่แล้วจ๊า..

หัดมองซะบ้าง..ไม่ได้คิดแต่ว่าจะได้ เหนแก่ตัว..ที่สู๊ดดด

อย่าให้มีน้ำโห..โดย : wabenoza วันที่ :2008-05-27 23:36:32ความคิดเห็นที่ 73


บ้ากันอีกแหละ

ทำอะไรลงไปก็คิดๆๆกันบ้างนะจ๊ะโดย : sawitree วันที่ :2008-05-27 22:40:59ความคิดเห็นที่ 72


ของเก่า ศักดิ์สิทธิ์ดีที่สุดดดดด

 จาเปลี่ยนไมว้า

 ตามแฟชั่น บ้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 แต่เราก็อดใส่ละ5555555++โดย : แพน_แพน วันที่ :2008-05-27 22:33:11ความคิดเห็นที่ 71


 

ว่างมากไปอีกแล้วค๊าบ บบ *

 โดย : ploy_lovely วันที่ :2008-05-27 22:16:27ความคิดเห็นที่ 70


ทำไมต้องเปลี่ยนด้วยล่ะ?

 ไม่เข้าใจ

 ใส่ชุดนี้มันไม่ทันสมัยแล้วไงอ่ะ

 ก้อเห็นว่ากันจัง

 เด็กชอบทำตัวเลียนแบบชาวต่างชาติ

 แต่พวกคุณเองก้อเป็นสนับสนุนซะอย่างนั้น

ถ้าคุณจะทำให้ทันสมัยขึ้นอ่ะ

คุณก็ปรับระบบการศึกษาให้มันดีอย่างเขาดิ

ไม่ใช่จะเปลี่ยนนู่น เปลี่ยนนี่

เขาใจความรู้สึกเด็กมั่งดิ

เด็กเป็นคนมีความรู้สึกเหมือนกันนะ

ขอบคุณโดย : sakuragirl วันที่ :2008-05-27 22:15:48ความคิดเห็นที่ 69


คิดอะไรกันแน่ ?

ไม่มีอะไรจะทำแล้วหรอ ว่างนักรึไงโดย : Nice_2_meet_you_to วันที่ :2008-05-27 21:46:26ความคิดเห็นที่ 68


บ้าป่าว !? ???

 ปีนี้เราเรียนมอสามแล้ว

กะสบายไม่ได้แต่งชุดนี้

 ไม่เอาๆ ๆๆๆนะ

 เรียนถึงมอหกย้ายไปต่างประเทศดีกว่า!!!!!!!!!!!โดย : นู๋แพรวฮับ วันที่ :2008-05-27 21:36:57ความคิดเห็นที่ 67


ไม่เห็นเกี่ยวเลย

เราใส่มาก็กี่ปี ไม่เคยคิดว่ามันไม่สวย

ควรจะภูมิใจออก เป็นเครื่องแบบพระราชทานของร.6

ทำไมทำอะไรไร้สาระจัง --

 โดย : May_DJR วันที่ :2008-05-27 21:27:15ความคิดเห็นที่ 66


555+

ขำเป็นบ้าเลยอ่ะ!!

เรียนยันม.6 ประสาท!!

เปลี่ยนทรงผมดีกว่าเยอะเลย

1-3 ก้อตัด แล้วม.4-6 ก้อไว้

แล้วจะให้ตัดทำไม

เพื่อ?????โดย : noo_am_zaaa วันที่ :2008-05-27 20:44:23ความคิดเห็นที่ 65


ไร้สาระว่ะ  เปลี่ยนทรงผมน่าจะเวิร์คกว่านะ  หัดใช้สมองมั่งดิคุณกระทรวง

โดย : Oo_Cake_oO วันที่ :2008-05-27 20:35:23ความคิดเห็นที่ 64


ตาหลก...จะให้เด็กเรียนลูกเสือยันมอ6เลยร๋อ เวอร์ไปป่าว...ไม่ให้เด็กป.ตรีเรียนด้วยเลยล่ะ คงจะตาหลกน่าดูเลยแฮะ...โดย : 3TRI3 วันที่ :2008-05-27 20:26:38ความคิดเห็นที่ 63


ทำมัยไม่นึกถึง

คนที่เค้าไม่มีตังค์

ล่ะค๊ะ!!

เศรษฐกิจยิ่งไม่ดี

จามาให้ซื้อชุดใหม่

บรรลัยไม๊ล่ะ??

ไม่ได้ว่าอะรัย แต่ให้เอาปัยพิจารณา

หรือไม่ก้อเอาเวลาว่างๆปัย

พัฒนาประเทศดีกว่า

(:x)*

ปล.สงสารคนไม่มีจากิน*โดย : E.Numook วันที่ :2008-05-27 20:23:20ความคิดเห็นที่ 62


รร.เราก็ใช้ยุวกะลูกเสืออะโดย : staw_mink วันที่ :2008-05-27 20:15:15ความคิดเห็นที่ 61


ก้ไม่เข้าใจนะค่ะ
ว่าเรื่องที่ควรให้เปลี่ยนหรือปรับปรุง ทำไม ไม่เปลี่ยน ??

อะไรที่มันดีอยู่แล้วก็ควรจะรักษาไว้
แต่อะไรที่มันแย่ๆ ทำไมไม่ปรับปรุง แก้ไข

 

คิดอะไรกันอยู่ ไม่เข้าใจ เลยโดย : anpreaw วันที่ :2008-05-27 20:10:04ความคิดเห็นที่ 60


อยากไห้เเมร่งเข้ามาอ่านจิงๆเลยว่ะ

มันใช่เรื่องจำเปนมั้ยเนี่ย

*คุนกระทรวง??

คิดจะเปลีย่นก้อเปลี่ยนหรอ

คิดบ้างว่าไม่มีคัยเขายอมรับ ถึงมีก้อส่วนน้อย

ที่สำคัน

เขาไม่ได้รวยเเบบคุน ที่ซื้อมาเเล้วต้องไปซื้อไหม่โดย : ohanamaji วันที่ :2008-05-27 19:56:45ความคิดเห็นที่ 59


ไม่เอาอ่ะ อะรัยวะเปนห่ารัยกันขึ้นมา

ไม่มีรัยทำงัย เนี่ย

อยุ่ ม.ปลายเเลว้เรียนก้อหนักยังจะไห้มาเรียนลูกเสืออีก

 แหมๆจะไห้เหมือนนานาชาติ

ทรงผมเอาวั้ยทัมมัยหล่ะ

นี่แหล่ะคือสิ่งที่เปืองเเละไม่มีสมอง

**คิดกันขึ้นมาด้าย

ขอบอกเลยว่าไม่ยอมเดดขาด

ไม่เรียนๆๆๆๆ 

อย่ามาทำความเดือดร้อนไห้ด้ายมั้ย

มหาลัยก้อต้องเรียนลูกเสืองั้นหรอโดย : ohanamaji วันที่ :2008-05-27 19:52:53ความคิดเห็นที่ 58


ดีๆๆๆๆๆ

 อยากเปลี่ยนๆๆ

 โห๊ะๆๆๆ

เปลี่ยนเร็วๆ น้า....

^O^โดย : ULTRAMAN1 วันที่ :2008-05-27 19:46:02ความคิดเห็นที่ 57


ว้าวววว...!!!

น้อง2คนนั้นอะรุ่นน้องที่รร.เราค่า

ตอนนี้เขาอยู่ม.2กัน

รร.เราชื่อ"ปัญทรัพย์"(ดินแดง)

 น้องสิงโตกะน้องเกรซ

 (หน้าตาดีนะตัวจิงอะ..ไมถ่ายรูปออกมาเปนงี้วะ- -*)โดย : itimgirl_mon วันที่ :2008-05-27 19:36:57ความคิดเห็นที่ 56


อีกนิด สิ

ที่บอกว่า อยากให้ทันสมัย หรือเท่าเทียมกะ
นานาชาติ   ทำไม ไม่ยกเลิก ทรงผม ทรงนักเรียน มั่งอ่ะ
นานาชาติ เค้ายังไว้ ยาว&ซอยย ได้เล้ยย

ไอ่ ที่ควรจะยกเลิก เจือกไม่ ยกเลิก
ไป ยกเลิก การแต่งกาย ลุกเสือ ไรไม่รุ้ -*-
ไร้สาระ จิงโดย : Punchrio วันที่ :2008-05-27 19:32:04ความคิดเห็นที่ 55


หะ  ม.4 ขึ้นไป ยังต้องมี ลูกเสือ อีกหรอ ?? 

ไม่เอาแล้วน้ะ  ช้าลล เกียดดดดดดดดดด

((( ขี้เกียด เข้าค่าย ว้อยย ร้อนอีกตะหาก - - )))

คำเดียวว >> เซ็งงโดย : Punchrio วันที่ :2008-05-27 19:29:07ความคิดเห็นที่ 54


แมร้ง ฝังแล้วแมร้งใช้ไรคิดนั้น...

ของเดิมก็คราสสิคดีอยู่แล้ว.....

ทีเงียอ้างให้ทันสมัย.....

 

คนใส้เค้าอยากเปลียนเป่าว่ะ

ใส้กันมาตั้งกีรุ้นแล้ว........

ไอบร้าเอ้ย....กูยังอยากให้ลูกกูใส้ชุดนี้อยู่...ลูกกูยังไม่มีโอก่ศได้สัยเลยแสดนิ

ถึงเมือก่อนกรูไม่อยากจะสัยก็เถอะ...แต่พอรู้ว่าจะเปลียน หนูเสียดายโดย : แสนดีตัวจิง วันที่ :2008-05-27 19:25:24ความคิดเห็นที่ 53


ง่า

เราใช้ชุดบำเพ็ญอ่า

เปลี่ยนด้วยมั๊ย?โดย : realsaki วันที่ :2008-05-27 19:08:45ความคิดเห็นที่ 52


เปลี่ยนก็ดีนะ

 

ชุดเนตรนารี

 

มันร้อนนะ

 โดย : PeAcHZaa วันที่ :2008-05-27 19:05:14ความคิดเห็นที่ 51


ถ้าเลิกแล้วคนที่พึ่งซื้อจาทามงายอ่า

 

 

เปืองตังดิ...

 

 

 โดย : FangAchi วันที่ :2008-05-27 19:04:06ความคิดเห็นที่ 50


ไม่สมเหตุสมผลเยยอะถ้าพ่อแม่บางคนไม่มีตังชื้ออะและก้อชื้อแล้วปีนี้จะทำไงไห้ชื้อไหมหรอค่ะโดย : jackLovEYou วันที่ :2008-05-27 18:55:58ความคิดเห็นที่ 49


จ่ะเปลี่ยนทำไมอ่ะ แล้วทำไมต้องให้ทันสมัยขึ้นอ่ะ

 แสดงว่าที่เราใส่อยู่ทุกวันนี้ก้อไม่ใช่ใส่เรียนอ่าดิ่

 ใส่เพื่อความทันสมัย

เอาเวลาไปแก้อย่างอื่นดีกว่าม่ะ

แบบว่านะ แบบเก่าก้อดีอยู่แล้วอ่ะ

น่าเบื่อจิง คนพวกนี้!!!โดย : nusz วันที่ :2008-05-27 18:50:59ความคิดเห็นที่ 48


 เวนนิ! ทีตูเลิกเรียนแล้วค่อยเปี่ยนอ้ะ -*- 

น่ารักขึ้นเยอะเลย..โดย : Hiei_chan วันที่ :2008-05-27 18:47:21ความคิดเห็นที่ 47


ดีๆ

เปลี่ยนซะก้อดี

เอาเก่าร้อนโคตรๆๆ

ดีละๆ

เขียวอื๋อเลย

เบื่อๆๆๆๆๆโดย : 0AoOM วันที่ :2008-05-27 18:40:54ความคิดเห็นที่ 46


ดี

 

เปลี่ยนเลยๆๆ

 

 

ชุดเก่าร้อนจะตายชัก *

 

 

เน๊าะโดย : berry_love วันที่ :2008-05-27 18:32:15ความคิดเห็นที่ 45


ดีๆๆๆ

เปลี่ยนเลยยยย

เปลี่ยนโล๊ดดดดดด

 ทำเป็นโพลออกมาเลย

แจกไปให้ทุกโรงเรียนเลยว่าเห็นด้วยมั้ย

แต่จะเปลี่ยนก็รีบๆเปลี่ยนเหอะ

 ม สามแระ จะไม่ได้ใส่แล้วงิ

แล้วไอชุดเนตรนารีอ่ะ เดี๋ยวมีเข็มขัด

เดี๋ยวมี เข็มกงเข็มกลัดอีก

ยุ่งยากตายชัก

แป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย เซ็งตายชักโดย : o_เจ้าแม่ป๊ะติ่งน๊อง_o วันที่ :2008-05-27 18:27:59ความคิดเห็นที่ 44


จะเปลี่ยนทำไม แบบนี้ก็ดีอยู่แล้ว

 

เอาความคิดพวกนี้เปลี่ยนเป็นไปพัฒนาชาติไม่ดีกว่ารึไง

 

เห็นวัน ๆ นั่งด่ากันอยู่แต่ในสภาอ่ะ รำคาญโดย : Moral-Kingdom วันที่ :2008-05-27 18:24:00ความคิดเห็นที่ 43


เยี่ยมโดย : *-.นู๋มานซ่า.-* วันที่ :2008-05-27 18:16:30ความคิดเห็นที่ 42


แล้วชุดบำเพ็ญประโยชน์อ่ะ สีฟ้าๆเปลี่ยนใหม่ไหมเอ่ย???โดย : taitai_ วันที่ :2008-05-27 18:14:48ความคิดเห็นที่ 41


เรียนจบไปแล้วล่ะ

 คงไม่ต้องใช้แล้วโดย : ~P@!NT~ วันที่ :2008-05-27 18:10:59ความคิดเห็นที่ 40


ดายยย

 

ข่าววว

 

มา

 

ว่า

 

จา...เปลี่ยนชูดลูกเสือใหม่

 

 พูดถึงข้อดีมานนก็มีน้า

 

ก็...สวยยดีน้า...ไม่ร้าสาไหม

 

แล้วก็ไม่อึดอัดด้วยย

 

ข้ออเสียก็คือออื่มม

 

เปลืองตังอ่า

 

ก็มันจิงนี่...โดย : popyko วันที่ :2008-05-27 18:05:24ความคิดเห็นที่ 39


ปัญญาอ่อน...เอาเวลาไปบริหารชาติบ้านเมืองดีกว่าป่ะ

 โดย : evefruitty วันที่ :2008-05-27 17:59:48ความคิดเห็นที่ 38


ปัญญาอ่อน..

ถ้าว่างมาคิดเรื่องแบบนี้ได้

น่าจะคิดแก้ปัญหาเด็กไม่มีทุนเรียนสิ..

 โดย : Sukushi วันที่ :2008-05-27 17:59:35ความคิดเห็นที่ 37


เปลี่ยนทำไมเนี่ย= ="

เราว่าแบบเก่าดีกว่าเยอะ

ไม่เห็นด้วยๆ

 โดย : นู๋ชื่อหงส์ค่ะ วันที่ :2008-05-27 17:58:18ความคิดเห็นที่ 36


รัยฟ่ะ

แบบเก่าก้อดียุแร้ว

จาเปี่ยนทำมัยหั้ยยุ่งยาก

คิดยุได้เรื่องพวกนี้อ่ะ

ไปคิดเรื่อง ทำยังงัยหั้ยน้ำมันมันต่ำลงกว่านี้เหอะ

เสียเวลากะเรื่องไม่เข้าท่า

 บ้าป่ะ

ชุดนี้เปนชุดพระราชทานด้วย

เสียเงินแค่นี้ยังไม่พออีกหรอ

คนที่มียุแร้วก้อต้องเปืองเงินซื้อใหม่

ทุกวันนี้

เศรษฐกิจก้อย่ำแย่พอยุแร้ว

 

ขอร้องเหอะ

 

อย่าทำหั้ยเปืองเงินกว่านี้ได้ป่ะ

 โดย : kikujunglove วันที่ :2008-05-27 17:56:00ความคิดเห็นที่ 35


ดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ชอบมากๆๆๆ

ไม่มีเข็มด้วยโดย : ploy_sung วันที่ :2008-05-27 17:55:39ความคิดเห็นที่ 34


เปลี่ยนทำไมง่ะ...เปลี่ยนแล้วชุดเก่าจะเอาไว้ไหนง่ะ

ยังใช้ได้ดีอยู่เลย...อีกอย่างนะ...ทำไมไม่เปลี่ยนทรงผมนักเรียนด้วยง่ะ

มันไม่ทันสมัยเลยง่ะ...อะโด่...เปลี่ยนต้องเปลี่ยนทุกอย่างสิคะโดย : อายูมิจัง วันที่ :2008-05-27 17:55:19ความคิดเห็นที่ 33


ไม่มีไรทำเหรอคะ??

ของเก่าไม่ดียังไง มีจุดยืนเป็นของตัวเองสิ อย่าไปตามชาวบ้านเค้า

 

 โดย : Symbe_re วันที่ :2008-05-27 17:48:03ความคิดเห็นที่ 32


มาทำแบบนี้ทำไม

ทำไมไม่ไปเปลี่ยนทรงผมนักเรียนให้ทันสมัยขึ้น

 โดย : เต๊ะ_10 วันที่ :2008-05-27 17:46:18ความคิดเห็นที่ 31


ใส่ท่อนล่างสีดำ

 

ฮ่า ๆๆๆๆ +

เท่ห์ดี

 

แต่ไม่กี่ปีก็จะต้องเลิกเรียนแล้ว !!

 

 

เค้าทำให้มันใส่สบายขึ้น

เด็ก ๆ รุ่นใหม่จะได้ไม่อึดอัดกับชุดเก่าไง

 

มันได้อย่างก็ต้องเสียอย่างใช่ปะหละ ??

 

 

เรา เป็น ลูกเสือสมุทร อ่ะ โดย : น้องคิดมาก วันที่ :2008-05-27 17:46:17ความคิดเห็นที่ 30


ไม่เห็นด้วยมากๆเลย

 

เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดียังจะให้ซื้อใหม่อีกหรอโดย : nudeezaa วันที่ :2008-05-27 17:35:11ความคิดเห็นที่ 29


บ้ามากป่ะเนี่ยแบบเดิมก้อดีอยู่ล่ะ

 จาเปลี่ยนให้ทันสมัยทำไม

 พวกคุณไม่ได้มาเรียนด้วยไม่ได้มาเสียตังด้วยนิ

 คุณนึกถึงคนที่ไม่มีตังมั้งดิฟ่ะ

 ว่าจาเอาตังที่ไหนซื้อชุด

 ต่อให้เปลี่ยนก้อไม่ไปเรียนฟ่ะ

 เบื่อชุดก้อทุเรศ

ปวช.โตแล้วไม่จำเป็นต้องใส่

 มัวแต่มานั่งออกกฎบ้ากันอยู่ได้

ทำไมไม่ไปคิดวิธีที่ทำให้ของไม่แพงขึ้นฟ่ะ

 โดย : NuMooNoY วันที่ :2008-05-27 17:34:30ความคิดเห็นที่ 28


นี่มันชุดพระราชทานจาก ร.6 ไม่ใช่หรอครับ มันก็ไม่น่าจะไปเปลี่ยนรูปแบบ

โดย : tota วันที่ :2008-05-27 17:33:06ความคิดเห็นที่ 27


ไม่ต้องเปลี่ยน แร้วว

 

ถ้าเปลี่ยน ทั้ง ที

ก้เลิกใส่ไปเร้ยยย

 

 

ร้อนจาแย่

 

     แต่เวลาใส่ ก้ เท่ ดีนะ

 

  5 5 5โดย : alone-_- วันที่ :2008-05-27 17:23:10ความคิดเห็นที่ 26


เปลื่ยนทำไมก้อไม่รู้

น่าเบื่อจิงๆเลย

ทันสมัยหรือไม่ก็ไม่เห็นเกี่ยวเลย 

 โดย : angle2550 วันที่ :2008-05-27 17:20:12ความคิดเห็นที่ 25


โหยยยยยยยยยยยยยยยย คห.2ครับ ชั้นไม่รุหรอกแกจาได้ยศไรอ่ะ

แต่มันทุเรศอ่ะเข้าใจปะ แล้วชุดเนี้ยนะ มันเปนชุดพระราชทานแล้วอ่ะ แล้วขี้เกียจซื้อไหม่โว้ยมันแพงงงงงง  แล้วดูแต่ละสีซิ แปกปะหลาดอ่ะ ก็รุหรอกมีความสำคัญ แต่เราว่าชุดเดิมดีแล้ว ยังไงก็ดูดีกว่าและไม่แปลกตาแถมดูสุขุมกว่าด้วย เพราะมันออกแบบเข้มๆอ่ะ เอาชุดเดิมวุ้ยโดย : LoveisFreind วันที่ :2008-05-27 17:19:06ความคิดเห็นที่ 24


เลือกยุวะไปแย้วอ่า

 

เนตรนารีเค้าว่าเรียนเหนื่อยแล้วก้อเหนื่อยจิงๆ - -"

 

ผู้บำเพ็ญก๊ะชุดน่ารักดี

 

อยากได้สีม่วงง่าโดย : faiyyza วันที่ :2008-05-27 17:14:25ความคิดเห็นที่ 23


ไม่เห็นด้วย!!!

แบบเก่าก็ดีอยู่แล้ว ทำไมไม่อนุรักษณ์ไว้ละ

แล้วก็ไม่ได้แต่งชุดลูกเลือไปเดินแบบซะหน่อยถึงต้องให้มันทันสมัย

ไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมต้องเปลี่ยนโดย : เบญจ105 วันที่ :2008-05-27 17:12:50ความคิดเห็นที่ 22
โดย : BeautyBoss วันที่ :2008-05-27 16:58:30ความคิดเห็นที่ 21


โหย

ไม่รู้จะเปลี่ยนทำไมกัน

 ชุดเดิมก้ดีแล้วอ่ะ

 ดูเป็นเอกลักษณ์ดีออก

 ถึงจะใส่แล้วร้อน

 แต่อย่างน้อยก้ใส่ได้หลายปีเชียวนะ

 อีกอย่าง สีใหม่มันดูประหลาดๆยังไงอยู่อ่ะ

 จริงๆ เราก้ไม่เกี่ยวเท่าไหร่หรอก

 เพราะเราเรียนยุวกาชาด -  -โดย : เด็กล่องหนในความมืด วันที่ :2008-05-27 16:58:12ความคิดเห็นที่ 20


น่า เบื่อ เปลี่ยน ทำ ไม ก้อ ไม่ รู้

 

 โดย : minikikcus วันที่ :2008-05-27 16:56:36ความคิดเห็นที่ 19


เปลี่ยนทำไม ชุดเก่าก้อดีอยู่แล้วนี่

ไม่เหนจะต้องทันสมัยเลย ไม่เอาๆอ่ะ ถึงจะร้อนก้อเถอะ

แต่ถ้าทำไมก้อต้องซื้อกันหมดเลยดิ โอ๊ย เปลืองๆ

 โดย : ป่อเปี๊ย วันที่ :2008-05-27 16:40:52ความคิดเห็นที่ 18


อย่าไปเชื่อ  น้า น้า น้า  มานไม่จิง มานหลอกกาน  (จิงปะเนี่ย)

โดย : ปามน่ารัก วันที่ :2008-05-27 16:34:07ความคิดเห็นที่ 17


ชุดนี่ไว้เรียนหนังสือไม่ใช่หรอ ทำไมตอ้งทำให้ทันสมัยอ่า

เราว่าไม่ได้เกี่ยวกะที่จะทำให้เด็กนักเรียนจะชอบเรีนยนลูกเสือมากขึ้นเลยนะโดย : kanoon27 วันที่ :2008-05-27 16:17:39ความคิดเห็นที่ 16


เรื่องมากกันจิงๆๆ ทั่งเรื่องผม เรื่องชุด

จะอะไรกันมากมั๊ย!!!!โดย : blovej วันที่ :2008-05-27 16:11:17ความคิดเห็นที่ 15


โอ๊ยยยยยย

เพิ่งซื้อใหม่่่่

เซ็ง โดย : franchess วันที่ :2008-05-27 15:58:07ความคิดเห็นที่ 14


เปลืองเงินวะพึงซื่อใหม่มาเองนะโดย : fiw111111 วันที่ :2008-05-27 15:15:35ความคิดเห็นที่ 13


กะอัยแค่ชุด ลูกเสือ - เนตรนารี

 

 

ทามมายต้องทามหั้ยมานทัสมัยด้วยแว๊

 

 

 

ใส่ไว้เรียนนะ ไม่ได้ใส่เที่ยหรือจะเอาไปโชว์ชาวบ้านโดย : จูนเจ้าค่ะ วันที่ :2008-05-27 15:09:30ความคิดเห็นที่ 12


เปลืองเงินซื้อชุดใหม่มากๆๆเพราะว่า

 สมมติว่าซื้อชุดเนตรนารีไปแล้วก้อต้องมาซื้อชุดใหม่อีกโดย : oOoRainBowoOo วันที่ :2008-05-27 14:35:28ความคิดเห็นที่ 11


ถ้าเปลี่ยนจิงๆคงต้องเก็บแบบเก่าไว้ให้ลูกหลานดู เพราะคงสวยกว่า คงหาดูยาก เหอะๆ

โดย : ad12atlove วันที่ :2008-05-27 14:30:14ความคิดเห็นที่ 10


มะเงกนี่!!

เอาเวลาไปแก้ไขอย่างอื่นดีไหม??

เด๋วเด็กมันมาด่าเอาโดย : morn123 วันที่ :2008-05-27 14:24:13ความคิดเห็นที่ 9


ทำมัยถึงใช้ โลหะรู้ป่ะ

จะดูความรับผิดชอบของแต่ละคน ไง

คนที่เค้า มีความนับผิดชอบสูง ๆ

พวกโลหะ เค้าจะขัด จนใหม่ และก็เงาที่สุดโดย : Net_Zung วันที่ :2008-05-27 13:33:25ความคิดเห็นที่ 8


ทำไมรุ่นเราไม่เปลี่ยนบ้างนะโดย : pattarat วันที่ :2008-05-27 13:15:28ความคิดเห็นที่ 7


แบบเก่าออกจะดี

ดูมีเกียรติโดย : Patplug วันที่ :2008-05-27 13:05:59ความคิดเห็นที่ 6


เมื่อกี้ดูข่าวเค้าไม่เปลี่ยนแล้ว

สิ้นเปลืองเงินพ่อแม่โดย : เจ้าหนูจำไม วันที่ :2008-05-27 12:52:31ความคิดเห็นที่ 5


เปลื่ยนรูปแบบการสอนดีกว่าอีก

โดย : onelone วันที่ :2008-05-27 12:22:52ความคิดเห็นที่ 4


จะเปลี่ยนทำไม วุ่นวายปล่าว ๆโดย : -space- วันที่ :2008-05-27 11:44:11ความคิดเห็นที่ 3


แบบเก่าเราว่าดีกว่าแฮะ..

มองมีค่า แล้วก็ ขลังกว่าเยอะเลยอ่าโดย : JuStJuSt วันที่ :2008-05-27 11:34:24ความคิดเห็นที่ 2


เราได้ ยศ โรวเวอร์ แล้ว

ยศสูงสุด

ในสมัยก่อ นะ

เค้าใช้ ลูกเสือ สอดแนม ในสงคราม

ลูกเสือ จิงมีความสำคัญ มากโดย : Net_Zung วันที่ :2008-05-27 10:51:40ความคิดเห็นที่ 1


แบบเก่าดีละ

 รักษาเอาไว้โดย : o_far_o วันที่ :2008-05-27 10:42:44