หัวข้อ : รู้จักกับ "กองทัพธรรม" แห่งสันติอโศก


เป็นเพราะการประกาศของ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง อดีตหัวหน้าพรรคพลังธรรม นักการเมืองผู้โด่งดังแห่งสำนักสันติอโศก ที่ปัจจุบันรับหน้าที่ประธาน "กองทัพธรรมมูลนิธิ" ว่า การเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ *พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร* หัวหน้าพรรคไทยรักไทย ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 23 ของประเทศไทย ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ท้องสนามหลวงนั้น จะนำมวลหมู่มหาสมาชิก "กองทัพธรรม" เข้าร่วมชุมนุมด้วย จึงทำให้ชื่อของ "กองทัพธรรม" ถูกโฟกัสขึ้นมาอีกวาระหนึ่ง

กองทัพธรรมที่ว่าย่อมเป็นกองทัพธรรมอันเดียวกับที่เพิ่งเคลื่อนไหวขับไล่ "เบียร์ช้าง" ให้พ้นจากตลาดหุ้น

ทำไมอิทธิฤทธิ์ของกองทัพธรรมจึงเป็นที่ครั่นคร้าม?

คำตอบ...ไม่ได้อยู่ในสายลม แต่อยู่ที่ "สันติอโศก"

พุทธสถานที่มีผู้ปฏิบัติธรรมด้วยความเคร่งครัด ตั้งอยู่ถนนสุขาภิบาล 1 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

สำนักนี้ผู้ก่อตั้งคือ *นายรัก รักษ์พงษ์* ผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ธรรมยุติกนิกาย ได้ฉายา "สมณะโพธิรักษ์" แล้วทำหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนา กระทั่งตั้งเป็นสำนักสันติอโศกขึ้น รวมเวลาที่อยู่ในกาสาวพัสตร์นานกว่า 30 ปี

เนื่องจากพุทธสถานสันติอโศกค่อนข้างมีแนวทางเป็นตัวของตัวเองสูง จึงถูกขับออกจากมหาเถรสมาคมเมื่อปี 2532 และถูกดำเนินคดีในศาลยุติธรรม จนศาลพิพากษาถึงที่สุดไม่ให้แต่งกายเหมือนพระสงฆ์เมื่อปี 2538 ชุดแต่งกายของพระสงฆ์ในสันติอโศกจึงเป็นเช่นที่เห็นในปัจจุบัน คือไม่ใช่สีเหลืองแต่ออกคล้ำดำ

หากเข้าไปสัมผัสภายในสำนัก จะพบว่าปัจจุบันสันติอโศกมีสาขา 8 สาขา คือพุทธสถานปฐมอโศก จังหวัดนครปฐม พุทธสถานศรีษะอโศก จังหวัดศรีสะเกษ พุทธสถานศาลีอโศก จังหวัดนครสวรรค์ พุทธสถานสีมาอโศก จังหวัดนครราชสีมา พุทธสถานราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ จังหวัดเชียงใหม่ พุทธสถานทักษิณอโศก จังหวัดตรัง และพุทธสถานหินผาฟ้าน้ำ จังหวัดชัยภูมิ

แต่ละแห่งไม่ใช่เป็นแค่พุทธสถานหรือสำนักปฏิบัติธรรม แต่มี "ชุมนุม" เกิดขึ้นควบคู่ไปด้วย เนื่องจากผู้ปฏิบัติธรรมแต่ละจังหวัด เมื่อปฏิบัติธรรมแล้วจะเกิดความเลื่อมใสในกิจวัตรของสันติอโศก จะลาออกจากงานที่ทำอยู่ไปปฏิบัติธรรมกันเป็นจำนวนมาก 

จากจุดเริ่มต้นที่มีสมาชิกไม่ถึงร้อยคน ถึงขณะนี้จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นจนถึงหลักหมื่นเหยียบหลักแสน

สมณะโพธิรักษ์ เจ้าสำนักสันติอโศก เล่าถึงความเป็นมาของสันติอโศกว่า สันติอโศกเกิดขึ้นโดยธรรม โดยสัจธรรม

"อาตมาทำงานศาสนาตามที่อาตมาเข้าใจว่าพุทธธรรม พุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า มีแนวทางอย่างนี้และมีเป้าหมายเนื้อแท้เป็นอย่างนี้ อาตมาเข้าใจอย่างมั่นคงเด็ดเดี่ยวจึงออกมาบวช พอมาบวชแล้วก็ต้องทำงานไปตามหน้าที่ คือเทศนา เพื่อสืบทอดศาสนาของพระพุทธเจ้า จนเกิดผู้มาฟังธรรมเห็นดีเห็นชอบลงมือปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง บางคนลาออกจากงานมาปฏิบัติธรรม ละจากทางโลกมาสู่ทางธรรม"

สมณะโพธิรักษ์บอกว่า เมื่อสอนธรรมและคนปฏิบัติตามเป็นจริงเป็นจัง ได้พบสัจธรรมที่ดี จึงมีคนออกมาบวชตามมากขึ้น ที่สุดก็ไปค้านกับกระแสหลัก คือเถรสมาคม

"มหาเถรสมาคมต้องการให้กลับไปสู่กระแสหลักเหมือนวัดทั่วไป แต่ถ้าอาตมากลับไปจะมีผลต่ออาตมาคือทำงานไม่ได้อย่างที่ตั้งใจ อาตมาจึงประกาศแยกออกจากเถรสมาคม ปี พ.ศ.2518 จากนั้นมาตั้งสันติอโศกปี 2519 ถึงปัจจุบันก็กว่า 30 ปีแล้ว ตอนแยกออกมาคนไม่พอใจก็โจมตีเรื่อยมา ตอนนั้นคุณจำลอง ศรีเมือง ยังไม่เข้ามาในพุทธสถานสันติอโศก แต่เข้ามาตอนหลัง ปี พ.ศ.2522 ซึ่งตามพระธรรมวินัยของพระพุทธองค์ เรียกว่า นานาสังวาส แยกได้"

เมื่อออกมาจากเถรสมาคม พุทธสถานสันติอโศกเริ่มขยายพุทธสถานสาขาในต่างจังหวัด ด้วยจุดมุ่งหมายที่ว่า จะช่วยให้คนในท้องถิ่นได้ปฏิบัติธรรมด้วยความสะดวกไม่ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพฯ

พุทธสถานสันติอโศกในต่างจังหวัดจึงเกิดขึ้นถึง 8 แห่ง ตามที่กล่าวไปแล้ว รวมกับพุทธสถานสันติอโศก เป็น 9 แห่ง แต่ละแห่งจะมีโบสถ์ วิหาร และชุมชนคู่กับวัดอีกนับสิบชุมชน

พุทธสถานสันติอโศกแต่ละแห่งจะมีโครงสร้าง คือ ไม่มีเจ้าอาวาส แต่จะใช้ระบบพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า คนบวชก่อนพรรษาสูงสุด จะปกครองตามวินัย ตามหมู่สงฆ์ สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลพุทธสถาน และจะมีการตัดสินใจของแต่ละพุทธสถาน จะไม่รวมศูนย์อยู่ที่พุทธสถานสันติอโศกแห่งเดียว แต่เป็นการกระจายอำนาจ ตามการปกครองของพระพุทธเจ้าที่ไม่รวบอำนาจอยู่ที่ใดที่หนึ่ง

สำหรับสันติอโศกที่ถนนสุขาภิบาล 1 ปัจจุบันมีสมณะอยู่กว่า 100 รูป นักบวชหญิงกว่า 30 รูป ไม่นับสมาชิกที่เป็นชุมชน

"ที่มีจำนวนสมณะเท่านี้ เพราะการเข้ามาเป็นสมณะค่อนข้างยาก ต้องผ่านการตรวจสอบจากหมู่ กลุ่ม และจะต้องแน่ใจว่าอยากจะมาบวช เพราะที่สันติอโศกไม่ใช่เป็นเล่นๆ บวชแล้วจะสึกไม่ได้ ต้องบวชไปตลอดชีวิตบวชไปจนตาย ก่อนจะมาบวชจะต้องสละทุกอย่าง ถ้าแต่งงานก็ต้องหย่าขาดไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง สินทรัพย์ที่มีอยู่ต้องเซ็นสละหมด โอนออกหมด จึงจะรับบวชได้"

นอกจากการเล่าเรียนธรรมของผู้ที่เข้ามาบวชแล้ว ยังมีโรงเรียนเพื่อสอนธรรมให้แก่เด็กๆ ด้วย

สมณะโพธิรักษ์บอกว่า สังคมปัจจุบันเด็กๆ จะถูกครอบงำทางความคิดมาก ไม่มีศีลธรรม จึงได้ตั้งโรงเรียนขึ้นมา แรกๆ เป็นการศึกษานอกโรงเรียน แล้วพัฒนามาเป็นโรงเรียนประถมและมัธยมตามลำดับ

"เด็กในโรงเรียนเราไม่มีเรื่องยาเสพติด ส่วนเด็กเล็กพ่อ-แม่ดูแลกันเอง ที่โรงเรียนจะเน้นเรื่องศีล 40% ทั้งหมดมีโรงเรียนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายประมาณ 5-6 แห่ง กระจายอยู่ตามพุทธสถานต่างๆ ครูอาจารย์ที่มาสอนจะสอนฟรี เด็กนักเรียนก็เรียนฟรี เสื้อผ้าอาหารให้ฟรีหมด เสื้อผ้าของนักเรียนชายใส่เสื้อแขนสั้นสีน้ำเงินทั้งชุด นักเรียนหญิงใส่ผ้าถุง เสื้อแขนกระบอก สีน้ำเงินทั้งชุด" เจ้าสำนักเล่า

ในความคิดเห็นของพ่อท่านโพธิรักษ์นั้น ถึงขณะนี้สันติอโศกโตขึ้นมาก แต่การบริหารสั่งการนั้นเป็นแบบกระจายไม่รวมศูนย์อำนาจคนใดคนหนึ่ง สำหรับโพธิรักษ์นั้นปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเป็นส่วนใหญ่

"เพราะอาตมาอายุ 72 ปีแล้ว"

สำหรับการเข้าไปมีบทบาททางการเมือง ในฐานะเจ้าสำนักใหญ่ สมณะโพธิรักษ์อธิบายว่า เพราะเหตุผลทางการเมืองมีผลกระทบกับสันติอโศก ถ้าเกิดความไม่สุขกันทั้งสังคม แม้สันติอโศกจะสุขอย่างสันติอโศก แต่สันติอโศกต้องเห็นใจสังคมภายนอกด้วย

"สันติอโศกไม่ได้ใจดำอำมหิต ฉะนั้นต้องไปช่วยสังคม คนต้องมีสำนึก ต้องมีความรู้ในตนเอง ว่ามนุษย์ชาติเดือดร้อนแล้วจะนิ่งดูดายได้อย่างไร เพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่กับสังคม สังคมเดือดร้อนก็ต้องช่วยสังคม"

อย่างไรก็ตาม โพธิรักษ์ยืนยันว่าคนที่บวชแล้ว ปฏิบัติธรรมแล้ว ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับการเมือง แต่คนที่สมาชิกชุมชน หรืออารามมิก สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองได้ แต่ต้องเป็นการเมืองที่มีจริยธรรม การเมืองที่ถูกต้อง

"เพราะธรรมของพุทธเจ้าเป็นประโยชน์ของมวลชน ต้องอุ้มชูโลก ไม่ใช่ดูดาย การไปร่วมชุมนุมไม่ได้บังคับใคร ใครจะไปเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมก็ได้"

"ส่วนเหตุผลที่เข้าร่วมการชุมนุมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง ก็มีจุดสำคัญคือผู้บริหารหรือนายกรัฐมนตรีบกพร่องทางจริยธรรม และสันติอโศกเป็นผู้ปฏิบัติธรรม ทำตามจริยธรรม ศีลธรรมแท้ๆ จะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ มันผิดถนัด ฉะนั้นใครจะบอกว่าผู้ปฏิบัติธรรมมายุ่งอะไรกับการเมือง มาพูดแบบนี้ไม่ได้ เพราะมันเป็นวิกฤตทางจริยธรรม"

และกรณีของ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง นั้น พ่อท่านโพธิรักษ์ชี้ว่า พล.ต.จำลองคือหนึ่งในผู้ปฏิบัติธรรม อดีตหัวหน้าพรรคพลังธรรม และเป็นประธานกองทัพธรรม เป็นเพียงคนที่มาวัด ซึ่งก็ไม่ได้มาประจำ ตามหลักปฏิบัติของวัดแล้วยังไม่ได้ถือว่าเป็นคนวัด

แต่ พล.ต.จำลองมีบทบาทในการนำการต่อสู้ในเรื่องจริยธรรม ความถูกต้องในบ้านเมือง เมื่อประกาศเรียกร้องความเป็นธรรม สำนักสันติอโศกจึงไม่อาจอยู่เฉย

จากพุทธสถานที่มีสาขาอยู่ 8 แห่งทั่วประเทศ และมวลมหาสมาชิกที่นับนิ้วไม่จบ ไม่ต้องสาธยายก็พอจะมองเห็นภาพว่า กองทัพธรรม แห่งสันติอโศก นั้นยิ่งใหญ่และทรงอิทธิฤทธิ์ปานใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอย่าง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่ครั้งหนึ่งเคยเข้าร่วมกับอารามมิกของสันติอโศกมาแล้ว ย่อมรู้ดี

และเมื่อสมณะโพธิรักษ์ประกาศไว้ว่า ต้องทำตามแนวทางพระพุทธเจ้าตรัส "ต้องข่มคนชั่ว ต้องยกคนดี" กองทัพธรรมแห่งสันติอโศกจึงปรากฏขึ้น

ที่มาจากหนังสือพิมพ์โดย : BBug
วันที่ : 2006-02-27 09:40:03
 ::: แสดงความคิดเห็น :::

 
* ชื่อ
* รายละเอียด
emoticon
emailความคิดเห็นที่ 3


มาอ่านบทความว่า สันติอโศกเป็นมารศาสนาทำลายสถาบันจิงปะ

คอลัมน์ : Cover story (6)

      อ.สอาด จันทร์ดี คอลัมนิสต์ แนะ ขบวนการค่ำบาตร ชนะยุทธศาสตร์ดาวกระจายด้วย “ดาวกระจุย” ชี้การเคลื่อนไหวทางการเมืองเข้าข่าย “โจรก่อการร้ายทางการเมือง” ต้องรีบขจัดทิ้งให้สิ้นซาก แฉ! ขบวนการรัฐธรรมนูญ ต้องการล้มล้าง สถาบันพระพุทธศาสนา  และ สถาบันเบื้องสูง ยันต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 เพื่อปกป้องสถาบันของชาติทั้ง 3 สถาบัน

      ผม...นายสอาด จันทร์ดี  เป็นคนไม่ค่อยมีโอกาสได้คุย เพราะไม่ค่อยมีโอกาส เมื่อพูดแล้วขอให้ท่านได้รับฟังเพื่อหาทางออก เพื่อหาชัยชนะ ผมอยากบอกว่าผมเป็นนักคิดดี เป็นนักวางแผน ไม่ใช่นักเขียน การที่เราจะล้มโพธิรักษ์เนี่ย กระผมเคยเขียนว่า โพธิรักษ์เนี่ยเป็นผีดิบ และโพธิรักษ์ได้เขียนตอบโต้ผมว่าเขาคิดอย่างไรเป็นเวลา 2 ปี ผมเสียใจอย่างยิ่งเลยที่ประเทศไทยปล่อยให้ผีดิบคนนี้เติบใหญ่ขึ้นมาจนเราคุมไม่อยู่ ตอนนี้ผม ได้เขียนมา 2 เล่มมีคนตำหนิว่าผมเขียนเยิ่นเย้อไม่น่าสนใจ ผมอยากบอกว่าเหตุมีอยู่ 2 อย่าง  

     1. ผมเขียนว่ารัฐธรรมนูญฉบับ 2540 กับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 2550 เป็นรัฐธรรมนูญที่มีแผนการหมกเม็ด เพื่อการล้มพระศาสนาพุทธ และล้มพระเจ้าแผ่นดิน ผมระบุว่าตัวการที่ต้องการจะล้มคือส.ส.ร. จำนวนหนึ่ง ผมบอกว่า สสร.เหล่านั้นมีแผนการชั่วร้ายที่ต้องการจะล้มล้าง และท้าว่าถ้าผมพูดผิด เอามาฟ้องกันในศาล และผมเขียนไว้อีกเล่มว่า “ชำแหละปัญหาบาป พล.ต.จำลองศรีเมือง” พร้อมกับชำแหละออกมาอีกว่า ทั้งสอง คือโจรก่อการร้ายทางการเมือง ท้าว่าถ้าพูดผิดมาฟ้องกันกลางศาล 
 
      ผมสามารถที่เอาชื่อตัวเองออกมาเพราะว่า เป็นศิษย์ของ พ.อ.ศิลป์ อิมรา  เป็นคู่คิดของ พ.อ.สุทัศน์ โสรส เป็นคนทำงานให้กับ พล.อ.ทวนทอง สุวรรณทัต เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการต่อสู้ในประเทศไทยมานาน ผมทำงานใต้ดินมาตลอดแต่ไม่ใช่ซ้าย ผมทำให้ขวา ถ้าอยากอ่าน อ่านในเล่มที่ชื่อว่า “รัฐธรรมนูญล้มเจ้า” ผมได้เปิดเผยนิดๆว่าผมทำไรไว้บ้าง อันนี้ที่เรามาคุยกันความลับอันหนึ่งว่าทำไมโพธิรักษ์ ยึกยักต้องการเอาศาสนาพุทธเป็นหลัก โพธิรักษ์รู้ว่าชาวพุทธมีร้อยละ 95 เปอร์เซ็นต์ของประเทศ ไทย ถ้าหากไปตั้งศาสนาอื่นจะได้สมาชิกไม่เกิน 3-4 แสนคน ศาสนาพุทธ มี 61 ล้านคน ผมพูดนี้ตัวเลขไม่อยู่ในสถิติ แต่ตัวเลขที่แท้จริงอย่างต่ำ 59 ล้านคน โพธิรักษ์มันไม่โง่ มันฉลาด เพราะถ้ามันล้มพุทธได้ มีพุทธใหม่ได้ เขาจะได้เป็นเจ้าของคน 59 ล้านคน  
  
        ผมคิดว่า “มึงกับกูต้องสู้กันล่ะ” พูดหยาบๆ นะครับ  วิธีสู้ควรจะเห็นผล ผมได้แสนอแนวทางเป็นนัยๆแล้วว่า กระบวนการคว่ำบาตรประเทศไทย ตัวอย่างง่ายที่เสนอออกไป เมื่อเขา”ดาวกระจาย” เราทำให้ “ดาวกระจุย” เมื่อเขาล้อมมา เราล้อมไว้ ปัจจุบันนี้ คุณสมาน  ศรีงาม กับมหาบุญถึง ขึ้นไปอยู่บนเขาวิหาร ปรากฏว่าลงมาไม่ได้ ญาติโยมที่นั่น อาการหนัก  สมาน ศรีงาม ออกบัญชีธนาคาร เรียกร้องความช่วยเหลือ คนที่ช่วยก่อนเพื่อนก็คือ “ส. มีจันทร์”  ส่งไปให้ 2 หมื่นบาท เมื่อวันพุธที่แล้ว 
 
     ฉะนั้น ผมคิดว่า ผมจะเล่าสู่กระบวนการ ผมไม่อยากพูดว่า แค่เขียนหนังสือแล้วเป็นนิยายเรื่องหนึ่งให้พี่น้องอ่านสนุก แล้วเก็บไว้  ผมต่อสู้กับพวกนี้ด้วยความยากลำบาก แต่ผมเอาชื่อ และมีรูปลงข้างท้ายเล่มตลอด วิธีการที่เราจะเอาชนะสันติอโศก ไม่ง่ายเพราะว่า คณะสงฆ์ไม่กล้าขยับ รัฐบาลเองไม่รู้จะพูดยังไง คณะสงฆ์ใจไมถึง  นี่...คือความวิบัติที่เกิดขึ้นกับสังคมพุทธ  
   
      ผมเคยไปกราบขอเงินพระมาทำหนังสือ  แต่กลับถูกไล่ออกจากวัดครับ แล้วมีกรรมการวัดช่วยไล่ หาว่ามาหากินกับพระ ผมต้องการพูดว่า นี่คือความไม่กล้าของทางวัด ถ้าไม่กล้า เราต้องทำให้ประชาชนทั้งประเทศรู้ความลี้ลับของเขา โดยไม่ต้องเขียนแบบวิชาการ เขียนง่ายๆให้ชาวบ้านรู้ โพธิรักษ์บอกว่าทำบุญถึงคนตายมีที่ไหน? ขนาดคนย้ายบ้านยังหาไม่เจอ  แล้วมันตายแล้วจะหาที่ไหนเจอ ในทางวิทยาศาสตร์เชื่อไม่ได้ โพธิรักษ์ล้างสมองชาวบ้านได้ ฉะนั้น คนนี้ถ้าทำอะไรขึ้นมาได้ ศาสนาพังแน่ วิธีแก้อยากบอกกับดร.เมธาพันธ์ (ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีระโรจน์) ว่า มีแต่พี่น้องชาวพุทธ อย่านั่งแต่หัวเราะ อย่านั่งชมว่าหนังสือเขียนดี ท่านต้องเดินสายเอาหนังสือผมไปพิมพ์ต่อ ตั้งม็อบขึ้นมาทั่งประเทศ แต่ละวัด แต่ละจังหวัด  เดินสาย เป็นขบวนการค่ำบาตร 
 
     ปัญหาทุกอย่างเกิดจากรัฐธรรมนูญ ท่านไม่ต้องไปชื่นชมรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่ง รับธรรมนูญฉบับ 40 เป็นต้นธารแห่งความชั่วร้าย ทั้ง 2 ฉบับหมกเม็ด  เช่นม. 20 22 23 24 25 ในรัฐธรรมนูญ2550 มีหารหลอกใช้คำว่า เมื่อพระราชบัลลังก์หากว่างลง ในกฎมณเฑียรบาลมีด้วยหรือมีแต่ว่าเพื่อประเจ้าแผ่นดินสิ้น  องค์ใหม่ต้องสืบสันติวงค์ทันที แล้วทำไมนี้มีคำว่าหากว่างลง เราจะบอกว่าให้องค์มนตรีขึ้นทำหน้าทีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ แล้วให้คนที่เป็นองคมนตรีคนอื่นขึ้นมาเป็นประธานแทนเห็นไหม การหมกเม็ดอันงดงามเกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญอย่างสวยงาม

      รัฐธรรมนูญไทยไม่รู้กี่ฉบับอ่านแล้วสวยมาก ม. 37 บอกคนมีสิทธิเสรีภาพที่จะนับถือศาสนาอะไรก็ได้ ทั้งนี้ทำไมไม่เขียนว่า จะต้องไม่เลียนแบบ ไม่ปลอมแปลง ไม่ทำลายของเก่า ทำไมไม่เขียนไว้ ถ้าเขียนไว้เขาไม่มีสิทธิ  แต่นี่เป็นพระว่าเรายกย่องสิทธิและเสรีภาพ จนกระทั่งว่าเขาทำถูกต้องหมด 
 
      อย่างกรณี ม.63 เขียนว่าประชาชนสามารถชุมนุมได้โยสันติโยปราศจากอาวุธ ทั้งนี้ทำไมไม่เขียนว่าจะต้องไม่ปลุกกระดม ไม่สร้างข่าวเท็จ ไม่มีสถานีเป็นของตนเอง ไม่มีเครื่องมือ ไม่มีโรงพิมพ์ ไม่ทำอะไรที่เกินความเป็นจริง ทำไม่มีเขียนว่าการชุมนุมจะให้เพื่อล้มล้างเปลี่ยนแปลงล้มรัฐบาลออก ถ้าให้ถูกต้อง ต้องเขียนว่า รัฐบาลจะออกจากทำเนียบที่ถูกต้องต้องออกโดยสภา ไม่ใช่ออกจาพวกหมาข้างถนน เข้าใจไหมครับ   

      แล้วยังหมกเม็ด ที่สุดอีกครับ คือไม่ยอมรับศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ แล้วทำไมไม่ให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ ไม่ใช่ว่าเขาต้องการทำลายศาสนาพุทธ ฉะนั้นงานนี้จึงเป็นสงครามตัวแทน จึงมาแตะศาสนาพุทธ แตะรัฐบาลที่เป็นตัวแทนศาสนาพุทธ แตะทักษิณ แตะสมัคร  สงครามตัวแทนมี 2 อย่าง เหมือนเวียดนามรบกับอเมริกา เวียดนามรับจ้างรบ เป็นตัวแทนจีนแดงกับรัสเซีย ไอ้พวกนี้รับจ้างรบ สนธิ ลิ้มทองกุล รับจ้างใครมา? บักใสนี่รับจ้างใครมา? พิภพ ธงชัย รับจ้างใครมา?

      งานนี้เป็นสงครามตัวแทนเลยครับ ทำงานเป็นกลุ่มๆ ตัวจริงไม่รบ ให้ไอ้พวกบ้านี้รบแทน ท่านอย่าลืมนะครับ ถ้าท่านพลาด  ท่านเสียทีมันนะครับ มันชนะ ขับไล่สมัครจากรัฐบาลได้ มันขึ้นคุมอำนาจแทน เป็นสภานิติบัญญัติ ท่านทั้งหลายอย่ายอมให้มันขับไล่รัฐบาลเด็ดขาด  ฉะนั้นวิธีชนะมีอยู่ทางเดียว คือเอารับธรรมนูญเป็นเครื่องมือ หนังสือเล่มใหม่ของผม พาดหัวว่า “ต้องแก้รัฐธรรมนูญศาสนาพุทธถึงจะรอด” เพราะศาสนาพุทธรอดหมายถึงสถาบันที่เราเคารพรักจะรอด 
   
      มันหาว่าเราไม่จงรักภักดี ตัวมันนั้นแหละไม่จงรักภักดี  เรามีข้อพิสูจน์ ผมกล้าให้ท้า และจะแฉในศาล เพราะ รัฐธรรมนูญ 50 เนี่ยนะครับ เป็นรัฐธรรมนูญทรราช รัฐธรรมนูญเผด็จการ รัฐธรรมนูญของคนขายชาติ  และขอบอกให้รู้ว่าที่มันกล่าวหาว่า “สมัครขายชาติ” อย่างกรณีปราสาทพระวิหาร ขึ้นศาลโลกไปครั้งนึง เราโวยวาย เรียกว่าชักศึกเข้าบ้าน เราบอกว่าไม่เสีย แต่พันธมิตรฯบอกว่าเสียดินแดน ไม่เกินเดือนนี้คนทั้งประเทศจะร่วมกันลงชื่อช่วยรัฐบาลแก้รัฐธรรมนูญ ผมจะทำให้ได้ ท่านอย่าว้าเหว่ ท่านอย่าวังเวง แล้วท่านจะนำพาประเทศไทยเอาชนะพวกผีดิบได้ครับ...ขอบคุณครับโดย : hyyina วันที่ :2008-08-12 18:12:49ความคิดเห็นที่ 2
คอลัมน์ : Cover story (6)

      อ.สอาด จันทร์ดี คอลัมนิสต์ แนะ ขบวนการค่ำบาตร ชนะยุทธศาสตร์ดาวกระจายด้วย “ดาวกระจุย” ชี้การเคลื่อนไหวทางการเมืองเข้าข่าย “โจรก่อการร้ายทางการเมือง” ต้องรีบขจัดทิ้งให้สิ้นซาก แฉ! ขบวนการรัฐธรรมนูญ ต้องการล้มล้าง สถาบันพระพุทธศาสนา  และ สถาบันเบื้องสูง ยันต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 เพื่อปกป้องสถาบันของชาติทั้ง 3 สถาบัน

      ผม...นายสอาด จันทร์ดี  เป็นคนไม่ค่อยมีโอกาสได้คุย เพราะไม่ค่อยมีโอกาส เมื่อพูดแล้วขอให้ท่านได้รับฟังเพื่อหาทางออก เพื่อหาชัยชนะ ผมอยากบอกว่าผมเป็นนักคิดดี เป็นนักวางแผน ไม่ใช่นักเขียน การที่เราจะล้มโพธิรักษ์เนี่ย กระผมเคยเขียนว่า โพธิรักษ์เนี่ยเป็นผีดิบ และโพธิรักษ์ได้เขียนตอบโต้ผมว่าเขาคิดอย่างไรเป็นเวลา 2 ปี ผมเสียใจอย่างยิ่งเลยที่ประเทศไทยปล่อยให้ผีดิบคนนี้เติบใหญ่ขึ้นมาจนเราคุมไม่อยู่ ตอนนี้ผม ได้เขียนมา 2 เล่มมีคนตำหนิว่าผมเขียนเยิ่นเย้อไม่น่าสนใจ ผมอยากบอกว่าเหตุมีอยู่ 2 อย่าง  

     1. ผมเขียนว่ารัฐธรรมนูญฉบับ 2540 กับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 2550 เป็นรัฐธรรมนูญที่มีแผนการหมกเม็ด เพื่อการล้มพระศาสนาพุทธ และล้มพระเจ้าแผ่นดิน ผมระบุว่าตัวการที่ต้องการจะล้มคือส.ส.ร. จำนวนหนึ่ง ผมบอกว่า สสร.เหล่านั้นมีแผนการชั่วร้ายที่ต้องการจะล้มล้าง และท้าว่าถ้าผมพูดผิด เอามาฟ้องกันในศาล และผมเขียนไว้อีกเล่มว่า “ชำแหละปัญหาบาป พล.ต.จำลองศรีเมือง” พร้อมกับชำแหละออกมาอีกว่า ทั้งสอง คือโจรก่อการร้ายทางการเมือง ท้าว่าถ้าพูดผิดมาฟ้องกันกลางศาล 
 
      ผมสามารถที่เอาชื่อตัวเองออกมาเพราะว่า เป็นศิษย์ของ พ.อ.ศิลป์ อิมรา  เป็นคู่คิดของ พ.อ.สุทัศน์ โสรส เป็นคนทำงานให้กับ พล.อ.ทวนทอง สุวรรณทัต เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการต่อสู้ในประเทศไทยมานาน ผมทำงานใต้ดินมาตลอดแต่ไม่ใช่ซ้าย ผมทำให้ขวา ถ้าอยากอ่าน อ่านในเล่มที่ชื่อว่า “รัฐธรรมนูญล้มเจ้า” ผมได้เปิดเผยนิดๆว่าผมทำไรไว้บ้าง อันนี้ที่เรามาคุยกันความลับอันหนึ่งว่าทำไมโพธิรักษ์ ยึกยักต้องการเอาศาสนาพุทธเป็นหลัก โพธิรักษ์รู้ว่าชาวพุทธมีร้อยละ 95 เปอร์เซ็นต์ของประเทศ ไทย ถ้าหากไปตั้งศาสนาอื่นจะได้สมาชิกไม่เกิน 3-4 แสนคน ศาสนาพุทธ มี 61 ล้านคน ผมพูดนี้ตัวเลขไม่อยู่ในสถิติ แต่ตัวเลขที่แท้จริงอย่างต่ำ 59 ล้านคน โพธิรักษ์มันไม่โง่ มันฉลาด เพราะถ้ามันล้มพุทธได้ มีพุทธใหม่ได้ เขาจะได้เป็นเจ้าของคน 59 ล้านคน  
  
        ผมคิดว่า “มึงกับกูต้องสู้กันล่ะ” พูดหยาบๆ นะครับ  วิธีสู้ควรจะเห็นผล ผมได้แสนอแนวทางเป็นนัยๆแล้วว่า กระบวนการคว่ำบาตรประเทศไทย ตัวอย่างง่ายที่เสนอออกไป เมื่อเขา”ดาวกระจาย” เราทำให้ “ดาวกระจุย” เมื่อเขาล้อมมา เราล้อมไว้ ปัจจุบันนี้ คุณสมาน  ศรีงาม กับมหาบุญถึง ขึ้นไปอยู่บนเขาวิหาร ปรากฏว่าลงมาไม่ได้ ญาติโยมที่นั่น อาการหนัก  สมาน ศรีงาม ออกบัญชีธนาคาร เรียกร้องความช่วยเหลือ คนที่ช่วยก่อนเพื่อนก็คือ “ส. มีจันทร์”  ส่งไปให้ 2 หมื่นบาท เมื่อวันพุธที่แล้ว 
 
     ฉะนั้น ผมคิดว่า ผมจะเล่าสู่กระบวนการ ผมไม่อยากพูดว่า แค่เขียนหนังสือแล้วเป็นนิยายเรื่องหนึ่งให้พี่น้องอ่านสนุก แล้วเก็บไว้  ผมต่อสู้กับพวกนี้ด้วยความยากลำบาก แต่ผมเอาชื่อ และมีรูปลงข้างท้ายเล่มตลอด วิธีการที่เราจะเอาชนะสันติอโศก ไม่ง่ายเพราะว่า คณะสงฆ์ไม่กล้าขยับ รัฐบาลเองไม่รู้จะพูดยังไง คณะสงฆ์ใจไมถึง  นี่...คือความวิบัติที่เกิดขึ้นกับสังคมพุทธ  
   
      ผมเคยไปกราบขอเงินพระมาทำหนังสือ  แต่กลับถูกไล่ออกจากวัดครับ แล้วมีกรรมการวัดช่วยไล่ หาว่ามาหากินกับพระ ผมต้องการพูดว่า นี่คือความไม่กล้าของทางวัด ถ้าไม่กล้า เราต้องทำให้ประชาชนทั้งประเทศรู้ความลี้ลับของเขา โดยไม่ต้องเขียนแบบวิชาการ เขียนง่ายๆให้ชาวบ้านรู้ โพธิรักษ์บอกว่าทำบุญถึงคนตายมีที่ไหน? ขนาดคนย้ายบ้านยังหาไม่เจอ  แล้วมันตายแล้วจะหาที่ไหนเจอ ในทางวิทยาศาสตร์เชื่อไม่ได้ โพธิรักษ์ล้างสมองชาวบ้านได้ ฉะนั้น คนนี้ถ้าทำอะไรขึ้นมาได้ ศาสนาพังแน่ วิธีแก้อยากบอกกับดร.เมธาพันธ์ (ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีระโรจน์) ว่า มีแต่พี่น้องชาวพุทธ อย่านั่งแต่หัวเราะ อย่านั่งชมว่าหนังสือเขียนดี ท่านต้องเดินสายเอาหนังสือผมไปพิมพ์ต่อ ตั้งม็อบขึ้นมาทั่งประเทศ แต่ละวัด แต่ละจังหวัด  เดินสาย เป็นขบวนการค่ำบาตร 
 
     ปัญหาทุกอย่างเกิดจากรัฐธรรมนูญ ท่านไม่ต้องไปชื่นชมรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่ง รับธรรมนูญฉบับ 40 เป็นต้นธารแห่งความชั่วร้าย ทั้ง 2 ฉบับหมกเม็ด  เช่นม. 20 22 23 24 25 ในรัฐธรรมนูญ2550 มีหารหลอกใช้คำว่า เมื่อพระราชบัลลังก์หากว่างลง ในกฎมณเฑียรบาลมีด้วยหรือมีแต่ว่าเพื่อประเจ้าแผ่นดินสิ้น  องค์ใหม่ต้องสืบสันติวงค์ทันที แล้วทำไมนี้มีคำว่าหากว่างลง เราจะบอกว่าให้องค์มนตรีขึ้นทำหน้าทีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ แล้วให้คนที่เป็นองคมนตรีคนอื่นขึ้นมาเป็นประธานแทนเห็นไหม การหมกเม็ดอันงดงามเกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญอย่างสวยงาม

      รัฐธรรมนูญไทยไม่รู้กี่ฉบับอ่านแล้วสวยมาก ม. 37 บอกคนมีสิทธิเสรีภาพที่จะนับถือศาสนาอะไรก็ได้ ทั้งนี้ทำไมไม่เขียนว่า จะต้องไม่เลียนแบบ ไม่ปลอมแปลง ไม่ทำลายของเก่า ทำไมไม่เขียนไว้ ถ้าเขียนไว้เขาไม่มีสิทธิ  แต่นี่เป็นพระว่าเรายกย่องสิทธิและเสรีภาพ จนกระทั่งว่าเขาทำถูกต้องหมด 
 
      อย่างกรณี ม.63 เขียนว่าประชาชนสามารถชุมนุมได้โยสันติโยปราศจากอาวุธ ทั้งนี้ทำไมไม่เขียนว่าจะต้องไม่ปลุกกระดม ไม่สร้างข่าวเท็จ ไม่มีสถานีเป็นของตนเอง ไม่มีเครื่องมือ ไม่มีโรงพิมพ์ ไม่ทำอะไรที่เกินความเป็นจริง ทำไม่มีเขียนว่าการชุมนุมจะให้เพื่อล้มล้างเปลี่ยนแปลงล้มรัฐบาลออก ถ้าให้ถูกต้อง ต้องเขียนว่า รัฐบาลจะออกจากทำเนียบที่ถูกต้องต้องออกโดยสภา ไม่ใช่ออกจาพวกหมาข้างถนน เข้าใจไหมครับ   

      แล้วยังหมกเม็ด ที่สุดอีกครับ คือไม่ยอมรับศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ แล้วทำไมไม่ให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ ไม่ใช่ว่าเขาต้องการทำลายศาสนาพุทธ ฉะนั้นงานนี้จึงเป็นสงครามตัวแทน จึงมาแตะศาสนาพุทธ แตะรัฐบาลที่เป็นตัวแทนศาสนาพุทธ แตะทักษิณ แตะสมัคร  สงครามตัวแทนมี 2 อย่าง เหมือนเวียดนามรบกับอเมริกา เวียดนามรับจ้างรบ เป็นตัวแทนจีนแดงกับรัสเซีย ไอ้พวกนี้รับจ้างรบ สนธิ ลิ้มทองกุล รับจ้างใครมา? บักใสนี่รับจ้างใครมา? พิภพ ธงชัย รับจ้างใครมา?

      งานนี้เป็นสงครามตัวแทนเลยครับ ทำงานเป็นกลุ่มๆ ตัวจริงไม่รบ ให้ไอ้พวกบ้านี้รบแทน ท่านอย่าลืมนะครับ ถ้าท่านพลาด  ท่านเสียทีมันนะครับ มันชนะ ขับไล่สมัครจากรัฐบาลได้ มันขึ้นคุมอำนาจแทน เป็นสภานิติบัญญัติ ท่านทั้งหลายอย่ายอมให้มันขับไล่รัฐบาลเด็ดขาด  ฉะนั้นวิธีชนะมีอยู่ทางเดียว คือเอารับธรรมนูญเป็นเครื่องมือ หนังสือเล่มใหม่ของผม พาดหัวว่า “ต้องแก้รัฐธรรมนูญศาสนาพุทธถึงจะรอด” เพราะศาสนาพุทธรอดหมายถึงสถาบันที่เราเคารพรักจะรอด 
   
      มันหาว่าเราไม่จงรักภักดี ตัวมันนั้นแหละไม่จงรักภักดี  เรามีข้อพิสูจน์ ผมกล้าให้ท้า และจะแฉในศาล เพราะ รัฐธรรมนูญ 50 เนี่ยนะครับ เป็นรัฐธรรมนูญทรราช รัฐธรรมนูญเผด็จการ รัฐธรรมนูญของคนขายชาติ  และขอบอกให้รู้ว่าที่มันกล่าวหาว่า “สมัครขายชาติ” อย่างกรณีปราสาทพระวิหาร ขึ้นศาลโลกไปครั้งนึง เราโวยวาย เรียกว่าชักศึกเข้าบ้าน เราบอกว่าไม่เสีย แต่พันธมิตรฯบอกว่าเสียดินแดน ไม่เกินเดือนนี้คนทั้งประเทศจะร่วมกันลงชื่อช่วยรัฐบาลแก้รัฐธรรมนูญ ผมจะทำให้ได้ ท่านอย่าว้าเหว่ ท่านอย่าวังเวง แล้วท่านจะนำพาประเทศไทยเอาชนะพวกผีดิบได้ครับ...ขอบคุณครับโดย : hyyina วันที่ :2008-08-12 18:04:08ความคิดเห็นที่ 1


สันติอโศกไม่ใช้พระ....แต่เปนสมนะที่แอบอ้างคำสอนพระพุทธเจ้าเพื่อประโยนช์ทางการเมืองและอำนาจโดย : hyyina วันที่ :2008-08-12 18:01:43ความคิดเห็นที่ 84


จำลอง+สนธิ+พวกกู้ชาติ จงล่มจม ไอ้พวกทำลายชาติบ้านเมือง ขอให้มีอันเป็นไปในสามวัน เจ็ดวัน

โดย : 007.com วันที่ :2006-03-23 10:32:28ความคิดเห็นที่ 83


จำลองสมควรถูกจับหรือประหารชีวิต ไอ้สนธิก็ตาย ในเมื่อธุรกิจล่มจมก็เพราะมันเป็นคนมีสันดานขี้โกงงัยหละ ตอนนี้มันเป็นผัวยัยชโรชา รู้หรือเปล่า

โดย : คนไทย.com วันที่ :2006-03-22 10:11:16ความคิดเห็นที่ 82


เกลียดจำลอง ศรีเมืองมากๆ ทำไมต้องทำให้ประเทศชาติเดือดร้อนด้วย แก่แล้วทำไมไม่เข้าวัดเข้าวาไป ยังออกมายุ่งอีก กลัวคนไทยลืมชื่อหรือไง เมื่อพฤษภาทมิฬ ก็ก่อเรื่องไปมากมายยังไม่จำอีก อย่ามาเดินแถวบ้านนะจะเอาขี้หมาปาใส่หน้าให้

โดย : คนไทย.com วันที่ :2006-03-22 10:07:59ความคิดเห็นที่ 81


คุณกำลังทำบ้านเมืองปั่นปวนงานสวนอำพรก็ต้องไม่ราบลืน

โดย : ดนตรีสามสาย วันที่ :2006-03-21 19:54:04ความคิดเห็นที่ 80


จำลอง-สนธิเปนคนปาปไม่มีจริยธรรมทำให้คนทั้งประเทศเปนโรคเครียดและโรคซึมเศ้ราปาปอีกอย่างหนึ่งทำให้ผัวเมียไม่เอากันผัวเมียก็ไม่มีความสุขเปนบ่อนทำลายชาติ

โดย : แสงมญี วันที่ :2006-03-17 06:44:16ความคิดเห็นที่ 79


พระสำ*** ว่ะไอ้พวกนี้ เหมือนไอ้ควายจำลองกบฎ ป่วนเมือง ส้นตีนไอ้สนธิ ไอ้ดำๆกวนตีนฉิบหายมันเรียนจบชั้นอะไรว่ะ ทุเรศ

โดย : 111 วันที่ :2006-03-14 16:53:36ความคิดเห็นที่ 78


พวกที่โกนหัวห่มผ้าเหมือนพระมันเป็นอะไรกันหรือมันนับถือศาสนาอะไร หรือนับถือผี

ที่มันทำอยู่ไม่ใช่กิจของสงฆ์ ควายจำลองโดย : ชมรมคนรักทักษิณ วันที่ :2006-03-14 16:47:51ความคิดเห็นที่ 77


สันติอโศก ชื่อดูดี แต่การกระทำตรงกันข้าม ขอให้คิดใหม่ทำใหม่ว่าสิ่งที่ทำไป เป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนไว้หรือเปล่า งง.โดย : ขอคิดด้วยคน วันที่ :2006-03-14 10:06:46ความคิดเห็นที่ 76


พระอะไรวะทำตัวเหมื่อนกุ๋ย ขอสั่งให้ถอดผ้าเหลืองออกนะบัด Now

โดย : โคตรเบื่อ วันที่ :2006-03-14 10:03:11ความคิดเห็นที่ 75


ผมว่าการทำเช่นปัจจุบันนี้ของกองทัพธรรม เป็นการทำให้ศาสนาพุทธเสื่อม ไม่รู้จักปล่อยวาง ถ้าทำตัวอย่างนี้สึกออกมาก่อนดีกว่ามังโดย : ทองแดง วันที่ :2006-03-14 09:59:05ความคิดเห็นที่ 74


หา$ร$า$ยได้*ง่ายๆ (((หมื่นห้า))) ถึ.ง+++ห้าหมื่น+++บาทต่อเดือน
เพียง 3-4 ชั่งโมงต่อวัน สาม.ารถทำที่บ้าน  (ไม่ใช่พนักงานขาย)

Click---->   http://february.opr.info

ถ้าเข้าไม่ได้ copy ส่วนนี้วางบน address เลยโดย : หา$ร$า$ย >ได้ง่ายๆ >>>หมื่นห้า>ห้าหมื่น วันที่ :2006-03-03 14:30:55ความคิดเห็นที่ 73


เป็นสมณะใยมาเสือกทางโลกว่ะไม่ละแล้วซึ่งทางโลกจริงนี่หว่า กิเลสยังหนาหัวอยู่นี่ ธรรมะเขาไม่ได้มีไว้ให้เอามาเป็นเครื่องมือประท้วง ปฏิบัติธรรมห่า! ยังไง นำธรรมะมาเป็นข้ออ้างบังหน้า  นี่นะหรือนักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ที่แท้มันก็แค่พวก ปทปรมะ ( โง่สิ้นดี) .......เค้าไม่ได้ด่านะแค่แสดงความคิดเห็นเท่านั้น

โดย : Gossila วันที่ :2006-03-01 09:44:56ความคิดเห็นที่ 72


Long live Buddhism, Photirak is on the righ direction, his cult is the orthodox buddhism, the way Lord buddha originally practice, jing jing kup

โดย : dunno วันที่ :2006-03-01 01:35:58ความคิดเห็นที่ 71


หากคุณเคย ล ด น้ำ ห นั ก หลากหลายวิธี แ.ล้.ว.ไม่ไ.ด้ผ.ล ดิฉันขอเสนอ ผลิ.ตภัณ.ฑ์.ด้าน.โ.ภ.ช.น.า.ก.า.ร มี.อ.ย. รับรอง ผลิตจากส.มุ.น.ไ.พ.ร.ธ.ร.ร.ม.ช.า.ติ 100% ไปที่  [ 0rz. net/ec0UA ]  *** ร.า.ค.า.ไ.ม่.แ.พ.ง แ.ล.ะ ที่สำคัญที่สุด ไ.ม่.ก.ลั.บ.ม.า.อ้.ว.น.อีกอย่างแน่นอน <BR>+++++++++++++++++++++ <BR>มีเ.ค.ล็.ด.ลั.บ.ดี.ๆ.อีกมากมาย!!!.ที่.ทำให้คุณพึ.ง.พ.อ.ใ.จ.โดย : 0rz. net/ec0UA วันที่ :2006-03-01 01:07:18ความคิดเห็นที่ 70


<<< รายได้พิเศษ >>> สำหรับคนเ.ล่.นเน.ท.ประจำ! สร้างรา.ยไ.ด้ 5,000-30,000 บา.ทต่อเดื.อน ใช้เวลาวันละ 2 - 4 ชั่วโมง ไม่กร.ะท.บงา.นป.ระจำ หรือกา.รเ.รียน คลิ๊ก [ trimurl.com/31T ] **** ทำสิ่งที่แตกต่างจากเดิมๆ ดูบ้าง *** เพื่อผลลัพธ์ที่แตกต่างจากเดิม..เดิม ที่คุณคาดไม่ถึงทีเดียว

โดย : trimurl.com/31T วันที่ :2006-03-01 00:45:04ความคิดเห็นที่ 69


อืมมมม  อยากจะบอกว่าห่มผ้าสีนี้ไม่ควรมาเดินขบวนประท้วง   กะทางโลกเค้านะคะ

โดย : Angii วันที่ :2006-02-28 23:14:48ความคิดเห็นที่ 68


กิจของสงฆ์น่อ?มานั่งสวดที่หนามหลวงอ่ะโดย : สงสัย วันที่ :2006-02-28 23:01:03ความคิดเห็นที่ 67


แล้วที่มาโพสๆ นี่ทำให้เกิดความสงบเหรอ

โพสไปด่าไป ทำให้มันยิ่งเลวร้าย

ทางสายกลาง ไม่ยุ่งเกี่ยวทางโลก

มีคนมาทำลายประเทศ ให้พระนั่งอยู่เฉยๆ รอให้ประเทศถูกทำลาย?

พระ = ต้องห่มผ้าเหลือง? ต้องอยู่ในเถรสมาคม? นอกนั้นไม่ใช่พระ?

ทางสายกลาง = ไม่ยุ่งเกี่ยวฝ่ายใด? มองแต่ตัวเอง?

สิ่งที่คนอื่นทำก็เป็นจุดยืนของคนกลุ่มหนึ่ง ไม่เห็นด้วยไม่จำเป็นต้องด่าหรอก

ก่อนจะมองคนอื่น มองที่เท้าตัวเองก่อนว่า จุดยืนของเรานั้นอยู่ที่ไหน

คนอื่นอาจทำผิด แต่ ตัวเองนั้นไม่เคยทำผิดพลาดบ้างเหรอโดย : ไม่เข้าใจ วันที่ :2006-02-28 22:43:12ความคิดเห็นที่ 66


ขแร้แงเถอะนะครับ ทุกท่านได้โปรกรักในหลวงเราด้วยใจอย่ารักแค่ปากพูด ด้วยการร่วมแรงร่วมใจเฉลิมฉลองที่ในหลวงของเราตนองศิริราชย์ครบ60ปีเถอะนะครับ อย่าออกมากัดกันอีกเลย

โดย : ชายหล้า วันที่ :2006-02-28 22:00:44ความคิดเห็นที่ 65


ค.ห.ที่64

มาลดน้ำหนักอะไรเเถวนี้ว่ะโดย : ป๋าbrr วันที่ :2006-02-28 21:20:53ความคิดเห็นที่ 64


*****สำหรับผู้จริงจังอยากลดน้ำหนักเท่านั้น*****ขอบอก..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


อ่านรายละเอียดได้ที่  http://kapook.return.to/
อ่านรายละเอียดได้ที่   http://kapook.return.to/
อ่านรายละเอียดได้ที่   http://kapook.return.to/
อ่านรายละเอียดได้ที่   http://kapook.return.to/โดย : *****สำหรับผู้จริงจังอยากลดน้ำหนักเท่านั้น*****ขอบอก..!!!!!!!!!!!!!!!!!!! วันที่ :2006-02-28 21:15:23ความคิดเห็นที่ 63


เอาหลักธรรมมาบังหน้า  หารู้เเกนของหลักธรรมไม่

โดย : ปาล์ม วัดโพธิ์ วันที่ :2006-02-28 20:46:38ความคิดเห็นที่ 62


พระพุทธเจ้าเดินทางสายกลางนะค่ะ

โดย : e-G|FT วันที่ :2006-02-28 18:38:07ความคิดเห็นที่ 61


ค. ห 33

อ่ะ

มึงอย่าพ่อพระเลยไอ้สาด

กูหมั่นไส้ว่ะ

 โดย : 3 3 หัวดอ วันที่ :2006-02-28 17:45:48ความคิดเห็นที่ 60


จำรอง หัว*** เอ๊ย

มาไล่ทักษิน

มีน้ำยาตายละมึงอ่ะ***เอ๊ย

จางมาเท่าไหร่ละอีควาย

ที่มาประท้วงอ่ะ

***เอ๊ยโดย : หัวดอว่ะ วันที่ :2006-02-28 17:42:07ความคิดเห็นที่ 59


จำรอง หัว*** เอ๊ย

มาไล่ทักษิน

มีน้ำยาตายละมึงอ่ะ***เอ๊ย

จางมาเท่าไหร่ละอีควาย

ที่มาประท้วงอ่ะ

***เอ๊ยโดย : หัวดอว่ะ วันที่ :2006-02-28 17:41:08ความคิดเห็นที่ 58


จำรอง หัว*** เอ๊ย

มาไล่ทักษิน

มีน้ำยาตายละมึงอ่ะ***เอ๊ย

จางมาเท่าไหร่ละอีควาย

ที่มาประท้วงอ่ะ

***เอ๊ยโดย : หัวดอว่ะ วันที่ :2006-02-28 17:41:08ความคิดเห็นที่ 57


เป็นพระไม่อยู่ส่วนพระว่ะ

กูม่ายเข้าจายวะ

มายุ่งอารายวะ

ชักจารามปามเกินไปเเละ

 โดย : เสือก วันที่ :2006-02-28 17:39:08ความคิดเห็นที่ 56


เสียใจด้วยจอร์ท กูไม่เชื่อ

โดย : จอร์ท วันที่ :2006-02-28 17:31:20ความคิดเห็นที่ 55
โดย : hypnotic วันที่ :2006-02-28 15:39:08ความคิดเห็นที่ 54


ปฏิบัติตามหลักธรรมก็ถูกต้องแต่ว่าการที่นำพระ หรืออาจจะไม่ใช่พระมาเดินประท้วงถ้าปฏิบัติตามหลักศาสนาจิงคือสละแล้วทุกอย่าง ไม่ว่าทรัพย์สินเงินทอง แต่นี่ยังมายุ่งกับเรื่องการเมืองก็แสดงว่ายังผิดหลักการเดินทางสายกลางของพระพุทธเจ้าอยู่ดี ดูยังไงก็ไม่เหมาะสมโดย : ขาวหมวย วันที่ :2006-02-28 14:36:43ความคิดเห็นที่ 53


เฮ้ย ......   บวชแล้ว ก็หล่ะซึ่งทางโลกแล้ว

มายุ่งอารายฟ่ะ

เดี๋ยวปัด......เหนี่ยวเลย

แย่ๆๆๆๆๆ  ไม่เคยเห็นพวกคนถือสากปากถือศีล   มานานแล้ว   วันนี้ออกรูปมาให้ดูกันเต็มๆไปเลยใช่ไหม

 

ล่ะซึ่งทางโลก มุ่งสู่ทางธรรม  น่ะ  เข้าใจไหม

ไม่เข้าใจใช่ไหม

กรุณาแก้ผ้าเถอะครับ  อย่าอ้างศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองเลยนะครับ  ออกไปซะเถอะครับ

ไม่อย่างนั้น  จะเป็นตัวอย่างให้กับพวก มุสลิมหัวรุนแรงที่มีมากกว่า  10% ของประชากรไทยปัจบันนี้นะครับ

 

ศาสนาเป็นสิ่งที่ควรเคารพไว้    อย่าเอามายุ่งกับการเมือง

ถ้าคุณคิดว่าไม่เกี่ยว   เดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องให้มาเกี่ยวจนได้

หลายต่อหลายครั้งที่ ผู้ก่อการร้ายมักอ้างเรื่องศาสนามาก่อสงคราม และพยามจะทำให้เป็นสงครามศาสนาให้ได้  แต่สหประชาชาติก็พยามชี้แจงถึงกลุ่มบุคคลมากกว่า    ถ้าเรื่องง่ายๆแค่นี้ไม่เข้าใจ

 

ก็เตรียมตัวรับมือ  วิกฤษตระการ  ประเทศ ฉิบหายกันได้แล้วครับ  ถ้าคุณเอาศาสนาเข้ามายุ่ง

คุณตั้งขบวนได้  เขาก็ตั้งได้  คุณท้วงได้  เขาก็ท้วงได้

เราอยู่ประเทศไทย  บ้านเมืองเราขนาดนี้เป็นยังไง  ถ้าพวก พระ  .........   นี่มาทามอย่างนี้  แล้วไอ้พวก มุสลิมหัวรุนแรงภาคใต้เขาจะทามยังไงบ้างหล่ะ   ก็เอามั่งใช่ไหมหล่ะ  555+    ดีๆๆๆๆๆๆ   คนเริ่มก็คือ  พลตรี จล...   ใช่ไหม  งั้นก็ให้รู้กันไปเลยอ่ะนะ  ว่า การที่เอาเรื่องศาสนาเข้ามายุ่งกับการเมืองน่ะ  คุณได้ทำให้ประเทศไทย  ฉิบหายแล้วหล่ะครับ  ....   จริงๆๆๆๆ   ต่อไปประเทศของเราต้องไปขึ้นกับไอ้พวกฝรั่งมั่งค่า  เหมือน อิรักแน่ๆแล้วหล่ะครับ

 

 

คุณคิดสั้นๆ  เข้าใจสั้นๆ  เอาแต่ใจตัวเอง

ไม่คิดถึงผลกระทบลูกโซ่ หรือสายป่านที่ยาวออกไปไม่มีวันดึงกลับมาได้ที่ลูกที่หลานของคุณต้องมาแก้ไขหรือรับชะตากรรมกับเรื่องห่วยๆที่คุณได้ก่อไว้อย่างนี้

มันคงจะดีนะครับ  ที่ดีมาทั้งชีวิต แล้วมา ก่อบังเกิดเรื่องร้ายๆ แล้วก่อนตายก็มีแต่คนสาปแช่งคุณกันอย่างนี้  คงจะดีจริงๆ   ทามอารายไม่คิดถึงลูกถึงหลานมั่งเลย

 

 โดย : Guเอง วันที่ :2006-02-28 14:28:16ความคิดเห็นที่ 52


อย่าเข้าจัยกันผิดนะ พวกเราทั้งหลาย เขาไม่ได้เป็นพระนะ

ไม่น่านับถือด้วย เราเห็นคนแถวสุขาภิบาลใส่บาตรกัน เรายังเฉย ๆ เลย

แล้วยิ่งทำแบบเนี้ย เมินเสียเถอะ ไหว้ก้ออย่าหวัง

 โดย : JENNY วันที่ :2006-02-28 14:01:11ความคิดเห็นที่ 51


อให้รักสามัคคี ปรองดองกัน สร้างความวุ่นวาย ข่าวออกไปทั่วโลก ใครเขาจะมา


โดย : ป้า วันที่ :2006-02-28 13:34:13ความคิดเห็นที่ 50


กลับไปปฏิบัติธรรมดีกว่านะ

โดย : สาว วันที่ :2006-02-28 13:33:30ความคิดเห็นที่ 49


 ขอให้รักสามัคคี ปรองดองกัน สร้างความวุ่นวาย ข่าวออกไปทั่วโลก ใครเขาจะมา

โดย : ป้า วันที่ :2006-02-28 13:32:41ความคิดเห็นที่ 48


ควรจะปล่อยวาง เดินสายกลาง ละกิเลส อย่าดื้อดึงโดย : งา วันที่ :2006-02-28 13:31:29ความคิดเห็นที่ 47


จะอะไรกันนักกันหนา

โดย : 001 วันที่ :2006-02-28 13:07:06ความคิดเห็นที่ 46


ขอให้ยุติเรื่องที่มันทำให้ประเทศวุ่นวายได้แล้ว ทุกคนรักประเทศกันทั้งนั้น อยู่ที่ว่าจริงใจแค่ใหน เอากิโลมาชั่งดูดี้   ความจริงใจมีกื่โลโดย : รัก วันที่ :2006-02-28 12:39:15ความคิดเห็นที่ 45


ขอให้ยุติเรื่องที่มันทำให้ประเทศวุ่นวายได้แล้ว ทุกคนรักประเทศกันทั้งนั้น อยู่ที่ว่าจริงใจแค่ใหน เอากิโลมาชั่งดูดี้   ความจริงใจมีกื่โลโดย : รัก วันที่ :2006-02-28 12:39:15ความคิดเห็นที่ 44


ไม่มีทักษิณ ไม่มีจำลอง ตูก้ออยู่ได้ แต่ถ้าไม่มีประเทศไทย ตูคงต้อง อพยพ เป็นคนไร้ชาติ

โดย : ควาย หลายตัว วันที่ :2006-02-28 11:58:37ความคิดเห็นที่ 43


รักในหลวงอย่างเดียวแค่นี้พอ

โดย : 69 วันที่ :2006-02-28 10:30:20ความคิดเห็นที่ 42


อ้พวกมือถือสากปากถือศิล มันเข้ากับจำลอง- ไอ้เวรสนธิ กู้ชาติ ชาติไทยไปเป็นเมืองขึ้นของใคร? ที่จะต้องมากู้ชาติ อยากรู้จริงๆ ไอ้พวกกบเลือกนาย รัฐบาลที่แล้วๆ ประเทศล้มจม ทำให้ต่างชาติ ไม่ไว้ใจทำไมไม่พูดบ้าง  เวรกรรมๆจริงๆ

โดย : ต๋อย58 วันที่ :2006-02-28 10:15:15ความคิดเห็นที่ 41


พวกมันเป็นนักบวชนอกรีด  รักความรุนแรง  อำจำลองก็ไม่ใช่ชาวพุทธ  มันกินข้าววันละมื้อ  มันคือตัวทำลายชาตื  เลว

โดย : แปอปแ วันที่ :2006-02-28 09:24:21ความคิดเห็นที่ 40


ไอ้หน้าตี๋ยืนที่สนามหลวงมันหมิ่นในหลวง  แล้วยังไปเห่อชื่นชมมัน  คนไทยเป็นอะไรกันหมดโดย : e5y วันที่ :2006-02-28 09:23:24ความคิดเห็นที่ 39


***โดย : ฟพะ วันที่ :2006-02-28 09:13:11ความคิดเห็นที่ 38


อย่าเข้าจัยผิดน๊ะเพื่อนๆเขาไม่ใช่เป็นพระน๊ะตัวเองโดย : art วันที่ :2006-02-28 09:11:53ความคิดเห็นที่ 37


ทักษิณไปขออนุญาตในหลวงก่อนจะมาประกาศยุบสภา

ทำไมพวกที่มาชุมนุมถึงกล้าขัดพระราชดำรัสของในหลวง

หรือปากบอกว่าในหลวงแต่จิตใจกลับคิดต่อต้าน อย่างนี้เรียก กบฏสิครับ


โดย : ชายหล้า วันที่ :2006-02-28 08:53:54ความคิดเห็นที่ 36


ไม่น่าอาพระพุทธศาสนามาเกี่ยวเลยนะครับท่านโพธิรักษ์ ศานามัวหมองก็เพราะพระอย่างท่านและลูกศิษย์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับทางโลกที่พระพุทธเจ้าสอนให้สละแล้วทุกอย่างตามที่ได้บัญญิติไว้แล้ว และสันติอโศกเองก็มีกฎให้สละทุกอย่างแล้วจึงจะบวชให้แล้สทำไมมายุ่งอะไรกับสาธุชนเขา หรือว่าอยากได้ อยากเด่น อยากดัง แบบผิดๆละครับ โลกภายนอกเป็นเรื่องของประชาชนที่เขาให้ข้าวให้น้ำสันติอโศกทาน แต่ท่านน่าจะอยู่เฉยแบบที่พระทั่วไปพึงกระทำจะดีสง่างามกว่านะครับ ยิ่งเรื่องของการเมืองการปกครองแล้วไม่สำควรอย่างยิ่ง หรือว่าคอยติดตามท่านจำลอง ศรีเมือง ท่านจำลอง อายุก็ 71 แล้วน่าจะนอนดูทีวี และเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอย่างเดิม อยู่อย่างมีความสุขในบั้นปลายจะดีกว่านะครับ เรียกว่าอยู่อย่างมีคุณค่า ดีกว่ามาเสียตอนแก่นะครับ ก็ขอให้คนไทยรักและสามัคคีกัน ทำในสิ่งที่ควรทำ และให้พึงนึกถึงครอบครัวให้มาก อย่าไปตามกระแสที่ผิดๆ หรือทำตามอย่าง และขอให้ประเทศไทยจงอย่าได้มีเหตุการณ์ร้ายใดๆ คนเลวต้องมลายไป คนดีโลกจักเชิดชู

โดย : wrong วันที่ :2006-02-28 08:16:41ความคิดเห็นที่ 35


ลัทธินี้ไม่ใช่พุทธศาสนานะ ห่มผ้าเหลืองยังไม่ได้เลย แถมเรื่องแบบนี้ถ้าเปนพุทธศาสนาไม่เสนอหน้ามาเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกหรอก หรือการเมืองหรอก

โดย : NiNN วันที่ :2006-02-28 07:43:46ความคิดเห็นที่ 34


ลัทธินอกกฎหมาย

โดย : jack22 วันที่ :2006-02-28 07:07:05ความคิดเห็นที่ 33


น้องๆๆที่ใส่ความคิดเห็นลงไปมองดูตัวเองสิทำอะไรเพื่อคนรอบข้างรึยังอย่าดีแต่พูดขาติมันไม่ดีขึ้นเลยนะถ้าตัวเองยังทำอะไรสร้างสรรค์ไม่ได้......เราควรยินดีกับความตั้งใจกับการทำความดี  การทำความดี  จะเกิดเป็นบุญบารมีต่อตัวเองพระสงฆืยังไม่ใช่ผู้ที่ปราสจากแล้วจากกิเลสโดยสิ้นเชิงหรอก  แต่ท่านมีบารม๊มากกว่าเราเป็นมหาศาลเปือกตมอย่างเราๆๆ......จต้องทำให้ได้อย่างท่านนะแล้ว  นิพานจะมาถึงเราโดย : por วันที่ :2006-02-28 04:08:48ความคิดเห็นที่ 32


อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะ

รู้จักไหมคะท่านคำกล่าวในศาสนาอ่ะค่ะ

"มัชฌิมาปฏิปธา"โดย : เบื่อพวกสังคมรังเกียจ วันที่ :2006-02-28 01:16:03ความคิดเห็นที่ 31


ไม่เหมาะสมค่ะ ไม่ควรมากๆ อย่าเอาพระพุทธเจ้าหรือหลักคำสอนของท่านมาอ้างเลยค่ะ พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเดินสายกลาง ปล่อยวางจากทุกอย่าง

อย่ามาอ้างหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยค่ะ เพราะสิ่งที่ตัวท่านทำอยู่นั้นเป็นหลักคำสอนของสำนักท่านเองมากกว่า การที่มาประท้วงเนี้ยไม่สมควร เพราะมันไม่ใช่กิจของสงฆ์ มันน่าเกียจมากค่ะ

แบบว่าพระหัวโล้นๆๆมาเดินขบวนประท้วง มานั่งอยู่ที่สนามหลวง เอาพัดมาพัดกันเต็มเลย แบบนี้เป็นภาพที่ดีที่สมควรแล้วหรือคะ

ไม่ชอบเลยค่ะ แย่มากๆๆ หนูก็ไม่ค่อยรู้หรอกนะคะว่าหลักธรรมที่ท่านสอนเป็นอย่างไร เพราะหนูก็ไม่เคยได้สัมผัส

แต่ยังไงหนูก็เป็นคนหนึ่งที่นับถือศาสนาพุทธ และหนูก็คิดว่ายังมีอีกหลายล้านๆคนที่นับถือศาสนานี้ ที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของท่าน

ซึ่งหนูก็คิดว่าคงมากกว่าจำนวนคนที่อยู่ในสำนักท่านตามที่กล่าวอ้างมาอีกไม่รู้กี่เท่า

ไม่เห็นด้วยอย่างแรง ไม่เหมาะสม มันไม่ทำให้อะไรดีขึ้นหรอกค่ะ มีแต่จะทำให้ประเทศเรายิ่งดูแย่ในสายตาของต่างๆประเทศเขา และที่แน่ๆๆ ในสายตาของคนในประเทศอีกหลายล้านคนซึ่งย่อมมากกว่าจะนวนคนที่เห็นด้วยกับท่านแน่นอน คนไทยมี 70 กว่าล้านคน คนของท่านมีไม่ถึงแสน อย่ามาทำว่าข้านี้ยิ่งใหญ่เลยค่ะ

กลับไปเถอะคะ แล้วไปศึกษาตามหลักธรรมของท่านเองดีกว่า ขอร้องเถอะคะ กลับไปซะเถิด

 โดย : เมย์...เมย์ วันที่ :2006-02-28 00:43:22ความคิดเห็นที่ 30


ถึงความคิดที่ 28

โลกเรานี้มีคนโง่เพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งแล้ว

บอกก็บอกว่านับถือพระพุทธ  ปฎิบัติธรรม

    แต่ไม่เอาหลักธรรมมาใช้  ทำเเต่ผิวแต่ถึงแก่นแท้

ไปเป็นฆาราวาสซะ  ไป...

แล้วจะไม่มีใครมาครหาเลยโดย : ปาล์ม วันที่ :2006-02-27 22:45:21ความคิดเห็นที่ 29


ผมเคยเรียนปริยติธรรม  เรียนมา3ปีเต็มๆ   ไม่เคยได้ยินเเนวคิดที่พระออกมาประท้วง สำหรับผมว่ามันไม่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะพระพุทธองค์สอนให้เดินทางสายกลาง ไม่เข้าข้างผ่ายใดถึงจะเห็นว่าผิด ก็ควรเทศนาสั่งสอน ให้คนในชาตมาสามัคคีกันไม่ใช้มาชุมนุมขับไล่  ซึ่งจะทำให้คนในชาติมีแต่แตกแยก  /พระต้องตัดขาดจากทากโลกมิใช่มายุ่งกับทางโลก พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงเคยไปเข้าข้างใคร ขับไล่ใคร ไม่เคยบอกว่าใครถูกใครผิด มีแต่จะห้ามมิให้คนในโลกทะเลาะกัน   /จะพูดถึงแนวคิดประชาธิปไตร ก็คือเเนวคิดที่ว่าให้คนในสังคมสามัคคีกันมิใช่ทะเลาะ ให้มานั่งคุยด้วยเหตุเเละผล แล้วพวกท่านทำอะไรกับ  เอาแต่ตั้งป้อม สาดกัน    /ผมไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าสรัสว่า  ต้องข่มคนชั้ว  ยกย่องคนดี   ผมเคยได้ยินแต่  ไม่ให้คบคนชั้ว แต่ให้คบคนดี แต่พระ ไม่ใช่พระซิ  คนนี้ทำตัวไม่ใช่บัญฑิต แต่เป็นคนที่ยังหมกอยู่ในทางโลก  /พระพุทธเจ้าสอนให้อ่อนน้อมเข้าหากันแต่คนๆนี้เอาแต่แนวคิดของตัวเองเป็นใหญ่ไม่สนใจแนวคิดของพระมหาเถระสมาคมซึ่งเป็นแนวคิดของคนส่วนใหญ่ ที่นับถือมาไม่รู้ก็ปีเเล้วจะให้เรียกว่าพระ  /หลอกลวงประชาชนที่โง่.......  ฉลาดแต่วิชาการแต่โง่ในเรื่องความคิด

โลกเรานี้...

ป.ล.ผมไม้ใช่ผู้รู้แต่ผมเป็นผู้ศึกษาโดย : ปาล์ม วัดโพธิ์บางคล้า วันที่ :2006-02-27 22:39:06ความคิดเห็นที่ 28


ไม่ใช่พระสง

 

แต่เปนคนดีละกันที่มีความน่าเคารพนับถือได้

 

และเค้าก็ยังรักชาติ................................

 

 

สู้โว้ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยโดย : a วันที่ :2006-02-27 22:15:25ความคิดเห็นที่ 27


เกลียดจำลองที่สุด พระมีคิ้วโดย : 16 วันที่ :2006-02-27 22:10:06ความคิดเห็นที่ 26


ไม่เห็นน่านับถือเลย  พระก็ไม่ใช่  ไมเห็นว่าจะสันติ  สันติแล้วมาก่อม็อบทำไม

โดย : สันติโศก วันที่ :2006-02-27 22:08:21ความคิดเห็นที่ 25


แต่ก่อนนินับถือแต่ตอนนี้ไม่มีทางโดย : วันที่ :2006-02-27 21:25:51ความคิดเห็นที่ 24


แต่ก่อนนินับถือแต่ตอนนี้ไม่มีทางโดย : วันที่ :2006-02-27 21:25:51ความคิดเห็นที่ 23


หยุดประท้วงกันซักทีได้มัยรู้มัยผวกคุณทำให้ประเทศต้องเดือดร้อนและไม่สง ทำให้เศรฐกิจของประเทศชะลอตัว ซึงมันส่งผลกระทบต่อประเทศเป็นอย่างมากทำให้นักลงทุนเกิดความไม่มันใจขอร้องหยุดเถอะการประท้วงของผวกคุณ

แล้วพระทำมัยต้องมาประท้วงด้วยพระก็ควรที่จะอยู่ในวัดเป็นที่พึงทางใจของประชาชนไหนพระไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางโลกงัยแล้วจะมาประท้วงอะไรกับเค้าพระออกมาอย่างี้รู้มัยทำให้ประชาหมดความศัทธานี้เหรอสระทางโลกมุงแต่ทางธรรม

                                                         ขอร้องละหยุดประท้วงซักทีอย่ากให้ประเทศสงบโดย : คนรักชาติ วันที่ :2006-02-27 21:14:49ความคิดเห็นที่ 22


พระไม่ได้มายุ่งกับการเมือง  แต่นั่นเป็นแนวคิดของท่านจำลอง

เข้าใจด้วย

เพื่อนๆ

 โดย : kidakun วันที่ :2006-02-27 21:07:19ความคิดเห็นที่ 21


พระอะไรมายุ่งทางโลก ไม่รู้เรื่องโดย : คนทางโลก วันที่ :2006-02-27 21:01:42ความคิดเห็นที่ 20


กองทัพอธรรมอะสิไม่ว่า กลับเข้าไปอยู่วัดเถอะ ไหนว่าสละทางโลกแล้วไง ออกมายุ่งไรกะปัญหาบ้างเมืองด้วย ออกมาก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาไรมีแต่ทำให้มันยุ่ง วุ่นวายกันจิงๆๆๆประเทศไทยโดย : mafia888 วันที่ :2006-02-27 20:44:16ความคิดเห็นที่ 19


เป็นพระภาษาไรว่ะ ทำไมไม่อยู่ส่วนพระ เป็นพระก็น่าจะทำให้คนเค้าสามัคคีปรองดองกัน เสือกมาทำให้ยิ่งแย่ ไม่กลัวโดนประณามจากคนอื่นบ้างเลยหรอพระจริงหรือว่าเป็นพระที่ถูกจ้างมากันแน่ ทุเรศโดย : 000..''- วันที่ :2006-02-27 19:02:31ความคิดเห็นที่ 18


 ใครเป็นคนชั่วกันแน่ พูดให้ดีๆ ถ้ารักจะเป็นพระ ก้ออย่าเอาตัวมายุ่งกับทางโลกมากนักเลย ใครจะมีจริยธรรมหรือไม่ พระทำได้แค่ปลงพออ ไม่ต้องมาประท้วงกับเค้า เห็นแล้วมันรุสึกไม่ดี

โดย : zaibe วันที่ :2006-02-27 17:13:26ความคิดเห็นที่ 17


ขนาดตัวเองยังไม่อยู่ในศีลเลยเเล้วยังมีหน้า(ด้านๆ)ไปบอกว่าอื่นว่าเขาไม่มีศีลธรรม ถุย!!!

 

(จะตกนรกมั้ยเนี่ยคูเเต่ชั้งเหอะไม่หรอก)โดย : ...รักทักษิณ วันที่ :2006-02-27 16:10:06ความคิดเห็นที่ 16


ขนาดตัวเองยังไม่อยู่ในศีลเลยเเล้วยังมีหน้า(ด้านๆ)ไปบอกว่าอื่นว่าเขาไม่มีศีลธรรม ถุย!!!

 

(จะตกนรกมั้ยเนี่ยคูเเต่ชั้งเหอะไม่หรอก)โดย : ...รักทักษิณ วันที่ :2006-02-27 16:10:06ความคิดเห็นที่ 15


ขนาดตัวเองยังไม่อยู่ในศีลเลยเเล้วยังมีหน้า(ด้านๆ)ไปบอกว่าอื่นว่าเขาไม่มีศีลธรรม ถุย!!!

 

(จะตกนรกมั้ยเนี่ยคูเเต่ชั้งเหอะไม่หรอก)โดย : ...รักทักษิณ วันที่ :2006-02-27 16:09:42ความคิดเห็นที่ 14


ตกลงศาสนาอะไรกันแน่เนี๊ย  ...:A27 :: A32: คงไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่ต้องออกมาวุ่นวายกับทางโลก...อยู่ในทางธรรมควรละทิ้งทุกสิ่ง...ศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี...

โดย : ดอกหญ้า วันที่ :2006-02-27 15:53:27ความคิดเห็นที่ 13


คุณว่าคุณเป็นศาสนาพุทธไหมเนียคุณไม่ควรยุ่งเรื่องอื่นให้มากดีกว่านะคนอื่นก็บ้าไปปฏิบัติธรรมด้วยเน้อ

 โดย : nattTN วันที่ :2006-02-27 14:44:50ความคิดเห็นที่ 12


เราเคยไปเข้าค่ายที่สันติอโศกมาแล้วค่ะ  เค้าจะมีนักเรียนสัมมาสิกขา แล้วก็จะมีกิจกรรมที่สวนบุญผักพืช  ที่คลอง  13  อ่ะค่ะ 

โดย : เดกชล วันที่ :2006-02-27 14:24:55ความคิดเห็นที่ 11


อย่าไปว่าท่านเลยครับ เพราะเงินบำรุงสำนักท่านได้รับมาจากเจ้าของเบียร์รายใหญ่ของเมืองไทย ที่ทักษิณไปห้ามเขาโฆษณานะ เพื่อตอบแทนเงินที่เบียร์มาทำบุญก็เลยต้องมาขับไล่ทักษิณ

โดย : ชายหล้า วันที่ :2006-02-27 12:59:56ความคิดเห็นที่ 10


มหาจำลองกำลังทำลายชาติอีกแล้ว

โดย : ชาวพุทธ วันที่ :2006-02-27 12:55:17ความคิดเห็นที่ 9


เราว่าสิ่งที่ทำอยู่ไม่ใช่สิ่งหรือกิจที่สงฆ์พึงทำนะ  แปลกชอบกล  ไม่สมควรมายุ่งหรือวุ่นวายกับเรื่องทางโลกโดย : ชาวพุทธคนนึง วันที่ :2006-02-27 12:48:57ความคิดเห็นที่ 8


ก๊ากๆๆ ตลกวะพระออกมาประท้วง ทำให้เสียหมด แล้วใครจะไปศัทธา ทางโลกยังตัดไม่ได้เลย

โดย : ไม่ได้เรื่อง วันที่ :2006-02-27 12:12:49ความคิดเห็นที่ 7


ไรว๊ะ เปนพระไม่น่ายุ่งทางโลก ทะไมมะเดินสายกลาง ทำตัวอย่างนี้มันน่านับถือมั๊ยยย!! ถ้ายังทำตัวแบบนี้ด่าพวกแม่งได้เรยไม่ต้องกัวบาปหลอก ทำตัวไม่สมควรเปนพระเลย

 

ขอร้องเหอะ เอาเวลาไปทำตัวให้มีคุ่นค่าทางธรรมให้มากกว่านี้ดีกว่ามั๊ยยย!! 

 

+++อย่าทำลายศาสนากุเรยขอร้อง ไอ สั ดดดดดดด +++โดย : ไร้สาระ วันที่ :2006-02-27 12:11:01ความคิดเห็นที่ 6


ชอบทำให้ประเทศวุ่นวาย น่าเบื่อ หรือว่าอยากดัง

โดย : ไม่ได้เรื่อง วันที่ :2006-02-27 12:09:20ความคิดเห็นที่ 5


ไม่แปลกใจเลย ที่ถูกขับออกจากมหาเถรสมาคม

โดย : ติ วันที่ :2006-02-27 11:09:54ความคิดเห็นที่ 4


ไม่แปลกใจเลย ที่ถูกขับออกจากมหาเถรสมาคม

โดย : ติ วันที่ :2006-02-27 11:09:41ความคิดเห็นที่ 3


,มือถือสากปากถือศีล  ไม่ทราบว่าจะออกมาเรียกร้องเพื่ออะไร น่าจะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติศึกษาเรื่อทางธรรมไป ออกมายุ่งกับเรื่องทางโลกทำไม ไม่เข้าใจ .... หรือว่ามีผลประโยชน์ร่วม...

โดย : โอแป วันที่ :2006-02-27 11:05:42ความคิดเห็นที่ 2


ดูยังไงก็เป็นเหมือนพระ และคิดว่านี่ไม่ใช่กิจของสงฆ์ ไม่สมควรนะคะพระพุทธเจ้าบอกให้เดินทางสายกลางค่ะ

โดย : ขาวหมวย วันที่ :2006-02-27 10:48:36ความคิดเห็นที่ 1


ปฏิบัติธรรมแต่มาทำให้ประเทศชาติยุ่งเหยิงสมควรแล้วหรือ กลับไปสวดมนต์เหมือนเดิมดีกว่า

 

 โดย : คนรักชาติ วันที่ :2006-02-27 10:45:11